Warmia i Mazury

Mąka żytnia z Rynku na liście prestiżowych produktów

Mąką żytnia z Rynku znalazła się na Liście Produktów Tradycyjnych. Miejscowość Rynek znajduje się w południowo-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego.

Jednym z najważniejszych dla społeczności lokalnej obiektów jest zachowany do dzisiaj młyn, posiadający kilkusetletnią historię. Młyn prawdopodobnie powstał już w 1230 roku. Został założony przez Krzyżaków.

Do roku 1900 młyn był nieduży, drewniany, funkcjonował w oparciu o kamienie młynarskie i był napędzany kołem wodnym. Dopiero w 1900 roku został przebudowany na turbinę wodną. Mimo, że od lat 60-tych XX w. młyn napędzany jest elektrycznie, to dla zachowania tradycji nadal używana jest też siła płynącej wody.

Po wojnie, kiedy na wsi chleb był praktycznie nie do zdobycia, dzięki mące dostępnej wyłącznie z młyna z Rynku, okoliczni rolnicy byli w stanie produkować swoje własne pieczywo. Również otręby można było pozyskać tylko w młynie, gdyż brak prądu uniemożliwiał rolnikom ich własną produkcję.

Mąka żytnia produkowana dla rolników i piekarni w Rynku, nazywana była potocznie „Żytnią z Rynku”. Wyjątkowe właściwości i cechy związane z pochodzeniem surowców wykorzystywanych do wyprodukowania mąki żytniej z Rynku, doceniają mieszkańcy regionu. Tradycyjną mąkę żytnią z Rynku wykorzystują do wytwarzania doskonałych produktów takich jak: chleb żytni na naturalnym zakwasie czy szare kluski idealne do rosołu lub czerniny.
Namawiamy innych producentów wyjątkowych, tradycyjnych wyrobów z naszego województwa do przesyłania wniosków o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych.

Wnioski o wpis produktu na listę składa się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który dokonuje oceny formalnej i merytorycznej oraz zgodności z dziedzictwem kulinarnym regionu. Pozytywnie zweryfikowane wnioski przesyłane są do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który jest odpowiedzialny za jej prowadzenie i uaktualnianie. Lista jest publikowana na bieżąco, na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/rolnictwo

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!