Malarski świat Wiesławy Sawickiej

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Morągu można obejrzeć  w wypożyczalni dla dorosłych “Malarski świat Wiesławy Sawickiej”. Jest  to zbiór prac artystki pochodzącej z Suwalszczyzny, ale mieszkającej obecnie w  Morągu. Wernisaż otwierający wystawę odbył się 03.09.2019 r.

Wiesława Sawicka dzieciństwo spędziła w Dubeninkach, tam uczęszczała na zajęcia plastyki i techniki utalentowanej nauczycielki Barbary Kleknet. Ona jako pierwsza pokazała młodej artystce, że można robić wiele pięknych rzeczy. Od tego czasu pani Wiesława zainteresowała się rękodziełem. Po szkole podstawowej ukończyła liceum w Gołdapi, a po maturze pracowała 5 lat jako nauczycielka klas początkowych, gdzie mogła wykorzystać umiejętności plastyczne.

W 1986 r. przyjechała do Morąga. Tu zajmowała się domem i wychowywaniem dzieci, w tym z niepełnosprawnością. W czasie wolnym zajmowała się rękodziełem. Gdy haftowała obrazy krzyżykiem pomyślała, że szybciej byłoby je malować. Zaczęła gromadzić literaturę fachową, książki i czasopisma. Najpierw malowała suchym pastelem, potem olejnym i akwarelami.

W 2012 r. Wiesława Sawicka dołączyła do Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Morągu, a ponieważ działało tu koło malarskie pod kierunkiem Zofii Świat, zaczęła malować akrylem i farbami olejnymi. W 2016 r. została członkiem Klubu Plastyka Amatora, a w 2019 r. Ars et Liber w Ostródzie. Będąc członkiem grupy artystycznej uczestniczyła we wspólnych plenerach, master-classach i wystawach. Wystawa w morąskiej bibliotece jest pierwszą indywidualną prezentacją działalności artystycznej Wiesławy Sawickiej.

Prace artystki można oglądać do 30.09.2019 r.

(red./fot. dw)