HALO MORĄG

Małdyty. Kampania „Biała wstążka”

„Biała wstążka” to największa na świecie kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy. Jest ona prowadzona w ponad 60 krajach, także w Polsce. Dotychczas uczestniczyły w niej przede wszystkim duże miasta, w tym roku do organizatorów “Białej Wstążki” dołączył małdycki samorząd.

Znakiem akcji jest biała wstążka. Jej noszenie ma być symbolem sprzeciwu wobec przemocy, która przybierać może różne formy. To nie tylko bicie, wyzywanie czy krzyczenie – przemocą jest także zaniedbywanie dziecka, mobbing pracowników czy hejt w internecie.

Od 25 listopada do 10 grudnia na terenie Gminy  Małdyty odbędą się różnego rodzaju spotkania, „otwarte drzwi” – bezpłatne porady specjalistów związane z tematyką akcji, uświadamiające czym jest przemoc, jakie są jej formy i jak się przed nią bronić lub gdzie szukać pomocy.

Na inaugurację kampanii „Biała Wstążka 2021” zaproszono policjantów z Posterunku Policji w Małdytach, którzy na co dzień wspierają działania pomocowe prowadzone w ramach procedury Niebieskiej Karty.

Uroczyste przekazanie policji materiałów do promocji kampanii odbyło się w Urzędzie Gminy Małdyty. Wójt Marcin Krajewski serdecznie powitał przybyłych na spotkanie policjantów: Kierownika Posterunku Policji w Małdytach Marcina Bąka oraz sierż. szt. Kornela Salabura i przekazał przybyłym na spotkanie funkcjonariuszom symbol akcji – białe wstążeczki. Policjanci zapewnili, że aktywnie włączą się w działania profilaktyczne, wykorzystają otrzymane materiały – wstążki, ulotki, docierając do jak największej liczby mieszkańców oraz instytucji, które wspólnie pracują na rzecz przeciwdziałania przemocy, pomagają i wychowują.

W akcję zaangażowały się: Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Gminy Małdyty oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

(Gmina Małdyty)

error: Nie kopiuj!!!