AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Markowo z grantem na poprawę atrakcyjności wsi

Miejscowość Markowo  otrzymało dotację w ramach „Małych Grantów Sołeckich Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2020 roku na projekt „Poprawa atrakcyjności miejscowości poprzez zagospodarowanie nieużytkowanego terenu wokół stawu w Markowie”.

Projekt ten zgodnie z koncepcją obejmuje swoim zakresem wykonanie: niwelacji terenu gruntu oraz skarp wokół stawu, wykonanie  tarasu o powierzchni 30m2 – taras drewniany; zakup i wykonanie nasadzeń zieleni wokół stawu (nasadzenia rodzime niskie – 200 szt., nasadzenia rodzime wysokie – 50 szt., wierzba płacząca – szt. 1); – utwardzenie ścieżek dla pieszych 47 m2 – wykonanie ścieżki kamiennej na podbudowie piaskowo-cementowej o szerokości 80 cm, zasianie na fragmencie terenu wokół stawu łąki kwietnej (ok. 160 m2), budowa paleniska kamiennego murowanego;.

Realizacja zadania stworzy miejsce przyjazne mieszkańcom, skłoni do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Powstanie nowej zagospodarowanej przestrzeni w centrum zabudowy wsi sprzyjało będzie integracji mieszkańców poprzez wspólną pracę przy jego powstawaniu i pielęgnacji.

Wartość całego zadania to: 35 476,93 zł, w tym dotacja 15 000 zł.

(red.)

Projekt

error: Nie kopiuj!!!