AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Marzanna „Na bajkowo” – konkurs

Morąski Dom Kultury zachęca do udziału w konkursie na mini Marzannę  „NA BAJKOWO”.

– Celem konkursu jest: podtrzymanie i nawiązanie do tradycji i obrzędów, rozwijanie kreatywności i wyobraźni, pogłębianie umiejętności plastycznych, integracja poprzez wspólną zabawę – wylicza Beata Cetkowska, st. instruktor amatorskiego ruchu artystycznego Morąskiego Dom Kultury.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie pracy przestrzennej: kukły MINI Marzanny „Na Bajkowo” /max 50 cm/ do Morąskiego Domu Kultury, ul. Mickiewicza 19, 14-300 Morąg.

Konkurs jest o zasięgu lokalnym.

Uczestnikami konkursu mogą być: dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych oraz szkół specjalnych.

Za najlepsze prace przewidziane są nagrody i wyróżnienia.

– Konkursowi towarzyszyć będzie wystawa prezentująca wyróżnione i nagrodzone prace konkursowe.

Powołana Komisja Konkursowa dokona wyboru najciekawszych prac i wyłoni laureatów konkursu.

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni drogą e-mailową, telefoniczną o wynikach konkursu – wyjaśnia Beata Cetkowska.

Co będzie oceniało jury: zgodność pracy z tematem konkursu, pomysłowość, oryginalność, estetyka pracy, walory artystyczne.

Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane, a nie spełniające kryteriów tematycznych oraz wymogów regulaminu nie będą podlegały ocenie.

Prace wraz z załącznikami należy dostarczyć do dnia 12 MARCA 2021 r. na adres:  Morąski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19, 14-300 Morąg pracownia plastyczna). Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 19 marca 2021 r.

Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr. tel. 89 7572640 (wew. 21), 795402057 u Beaty Cetkowskiej.

(red.)

error: Nie kopiuj!!!