Warmia i Mazury

Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody – ruszyła kampania edukacyjna

Kształtowanie postawy społecznej odpowiedzialności za środowisko, poprzez reagowanie na naruszenia ustawy o ochronie przyrody, jest głównym założeniem kampanii prowadzonej przez Generalną Dyrekcje Ochrony Środowisk.

Wspólnie dbamy o ochronę dzikiej przyrody – to przesłanie kampanii edukacyjnej „Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody” zorganizowanej przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Celem kampanii jest edukowanie, informowanie, w jaki sposób należy reagować, jeśli jest się świadkiem działań, wobec których zachodzi podejrzenie naruszenia ustawy o ochronie przyrody. Działania niezgodne z prawem są karalne (art. 131 pkt 14 uop). W ramach kampanii w Internecie oraz w środkach komunikacji miejskiej w wybranych miastach w Polsce (w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Trójmieście) będą emitowane spoty edukacyjne omawiające trzy najczęstsze naruszenia ustawy o ochronie przyrody. Do naruszeń dochodzi np. podczas prac remontowo-budowlanych oraz prac konserwatorskich, w tym przy wycince drzew.

Kampania „Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody” będzie realizowana do końca listopada 2020 r.

W ramach projektu realizowanego od 2016 r. organizowane są również szkolenia dla organów ścigania i władz sądowniczych sądów powszechnych oraz organizacji pozarządowych, mających w swoim statucie ochronę środowiska, powstał też ogólnodostępny kurs e-learningowy oraz zostały opublikowane materiały promujące wiedzę na temat prawnej ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy na temat obszarów Natura 2000. Wszystkie podjęte przez GDOŚ działania mają na celu zwiększenie skuteczności egzekwowania przepisów prawa w zakresie przestępstw i wykroczeń przeciwko ochronie przyrody.

Więcej informacji na stronie.

Projekt LIFE15 GIE/PL/000758 pn. Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody, finansowany jest ze środków Programu LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

(RDOŚ Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!