AktualnościHALO MORĄGKULTURA I SZTUKAWieści z ratusza

MDK ogłosił konkursy „Kotka Psotka”!

Morąski Dom Kultury ogłosił dwa konkursy: plastyczny i fotograficzny „Kotka Psotka”.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

KOTKA PSOTKA”

 1. Organizator:

Morąski Dom Kultury

 1. Cele konkursu:

rozwijanie zainteresowań, pasji plastycznych i rozwijania wyobraźni

aktywizacja twórczości amatorskiej, wspieranie debiutów artystycznych (plastycznych) i kształtowanie postaw empatycznych

 1. Uczestnicy:

Konkurs skierowany jest do dzieci z Placówek Wychowania Przedszkolnego, uczniów Szkół Podstawowych, Szkół Średnich,
Szkół Specjalnych i Placówek Szkolno-Wychowawczych na terenie gminy i miasta Morąg, oraz dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie.

Kategorie:

I kategoria – Przedszkolaki

II kategoria – uczniowie Szkół Podstawowych (klasy I-III)

III kategoria – uczniowie Szkół Podstawowych (klasy IV-VI)

IV kategoria – uczniowie Szkół Podstawowych (klasy VII-VIII)

V kategoria – uczniowie Szkół Średnich

VI kategoria – uczniowie Placówek Szkolno-Wychowawczych i Szkół Specjalnych

 1. Praca konkursowa:

Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:

zgodność z tematem pracy konkursowej : KOTKA PSOTKA – KOCIE ZABAWY

rozmiar – praca konkursowa powinna być wykonana w formacie A3

forma i technika: farba

praca wykonana samodzielnie

każda praca plastyczna powinna zawierać wypełnioną kartę zgłoszenia

 1. Harmonogram konkursu:

udział w konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie dobrowolne

zgłoszenie prac konkursowych jest równe z akceptacją regulaminu

prace konkursowe należy złożyć w terminie do 04.02.2022r. w Morąskim Domu Kultury
ul. Mickiewicza 19, w pokoju nr 305 lub na adres e-mail: mdk.pracowniaplastyczna@op.pl

uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną

ogłoszenie laureatów i informacje o odbiorze nagród odbędzie się na stronie FB Morąskiego Domu Kultury i na stronie www.mdk.morag.pl do 17.02.2022r.

 1. Nagrody:

Powołane przez Organizatora Jury oceni, przyzna nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii.

 1. Uwagi końcowe:

Administratorem danych osobowych jest Morąski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany szczegółów regulaminu. Wszystkie kwestie nie ujęte w regulaminie zastrzega Organizator.

Zgłoszeone prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.

Złożone karty zgłoszeniowe są równe z przyjęciem wyżej wymienionych warunków.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

KOTKA PSOTKA”

 1. Organizator:

Morąski Dom Kultury

 1. Cele konkursu:

rozbudzanie kreatywności i twórczej inwencji

kształtowanie wrażliwości estetycznej

pogłębianie wiedzy i zainteresowań tematem fotografii

konfrontacja osiągnięć fotograficznych

 1. Uczestnicy:

Konkurs ma charakter regionalny. Skierowany jest do uczniów Szkół Podstawowych, Szkół Średnich, Szkół Specjalnych i Placówek Szkolno-Wychowawczych na terenie miasta i gminy Morąg oraz dla Zespołu Szkół Centrum Rolniczego w Dobrocinie.

Kategorie:

I kategoria – uczniowie Szkół Podstawowych I-III

II kategoria – uczniowie Szkół Podstawowych IV-VI

III kategoria – uczniowie Szkół Podstawowych VII-VIII

IV kategoria – uczniowie Szkół Średnich

V kategoria – uczniowie Szkół Specjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

 1. Praca konkursowa:

Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:

zgodność z tematem pracy konkursowej: „KOTKA PSOTKA” (zdjęcie przedstawiające kota w zabawie)

rozmiar – praca konkursowa powinna być zapisana w formacie jpg. lub wydrukowana (w formacie 21×30)

praca wykonana samodzielnie

uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedno zdjęcie

każde zdjęcie powinno zawierać wypełnioną kartę zgłoszeniową.

 1. Harmonogram konkursu:

udział w konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie dobrowolne zgłoszenie prac konkursowych jest równe z akceptacją regulaminu prace konkursowe należy złożyć/wysłać w terminie do 4.02.2022r. w Morąskim Domu Kultury  ul. Mickiewicza 19, w pokoju nr 305 lub przesłać zdjęcie (wraz z kartą zgłoszenia) na e- mail: mdk.pracowniaplastyczna@op.pl, informacja o nagrodach i ogłoszenie laureatów odbędzie się na stronie FB MDK do 17.02.2022

 1. Nagrody:

Powołane przez Organizatora Jury oceni, przyzna nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii.

 1. Uwagi końcowe:

Zgłoszone prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.

Administratorem danych osobowych jest Morąski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany szczegółów regulaminu. Wszystkie kwestie nie ujęte w regulaminie zastrzega Organizator. Złożone karty zgłoszeniowe są równe z przyjęciem wyżej wymienionych warunków.

error: Nie kopiuj!!!