Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej świętowany jest co roku 22 maja, a jego obchody mają za zadanie podnosić wiedzę i świadomość na temat znaczenia różnorodności biologicznej. Ten rok jest szczególnie ważny z punktu widzenia troski o różnorodność biologiczną na świecie. Jest to ostatni rok obowiązywania i wdrażania Strategicznego Planu dla Bioróżnorodności 2011-2020 i jego 20 Celów Aichi, kończy także ONZ-owską Dekadę Bioróżnorodności 2011-2020.

Tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Różnorodności Biologicznej odbywają się pod hasłem Rozwiązania są w przyrodzie.
Sam termin „różnorodność biologiczna” (ang. biological diversity) został stworzony w 1980 r. przez Thomasa Lovejoya, który nazywany jest „ojcem chrzestnym różnorodności biologicznej”. Pojęcie bioróżnorodności zostało wprowadzone do szerokiego obiegu przez prof. Edwarda Wilsona w połowie lat 80. XX wieku. Różnorodność biologiczna opisywana jest jako bogactwo świata żywych organizmów, na które składają się zarówno rośliny i zwierzęta, jak i ich siedliska we wszytkach ekosystemach lądowych, słodkowodnych oraz morskich. Kluczowym czynnikiem niezbędnym do zachowania różnorodności biologicznej jest zatem ochrona zróżnicowania siedlisk oraz gatunków występujących na siedliskach naturalnych, półnaturalnych, jak i tych ukształtowanych przez człowieka.
Różnorodność biologiczna może być zagrożona zarówno przez czynniki związane z naturalnie występującymi zjawiskami, takimi jak powodzie czy pożary, ale przede wszystkim na skutek przekształcania przez człowieka naturalnych ekosystemów, aby mogły być wykorzystywane jako obszary rolnicze, przemysłowe czy zurbanizowane. W tym kontekście niezwykle ważne jest realizowanie ochrony przyrody na różnych poziomach, zarówno na poziomie gatunkowym, ekosystemowych, jak i genetycznym.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie, korzystając z różnych źródeł finansowania, od lat skutecznie realizuje zadania wpierające ochronę różnorodności biologicznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Jednym z ciekawszych zadań, chociażby ze względu na specyfikę naszego regionu, jest ochrona populacji bociana białego, skupionej zwłaszcza na obszarze Natura 2000 Ostoja Warmińska. Od lat systematycznie pracujemy nad poprawą dostępności i bezpieczeństwem miejsc lęgowych bocianów, montując platformy gniazdowe, współpracując z operatorami energetycznymi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ptakom podczas kontaktu z liniami energetycznymi, czy wspierając lokalnych mieszkańców w staraniach o naprawę bocianiego gniazda, bądź montaż bezpiecznej platformy.
Zachęcamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi przez Sekretariat Konwencji o różnorodności biologicznej.

(RDOŚ Olsztyn)