Warmia i Mazury

Miejsca Przyjazne Rowerzystom – wstrzymany nabór

Organizator Systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo na terenie województwa warmińsko-mazurskiego informuje o wstrzymaniu od 29 lipca 2021 roku naboru do Systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom.

Decyzja związana jest z zakończeniem trwałości projektu: „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2 – komponent promocja tras rowerowych.

Nabór jest wstrzymany do czasu zakończenia ustaleń formalno-prawnych związanych z uzgodnieniem i  podpisaniem stosownych umów o kontynuowaniu współpracy na rzecz rozwoju i promocji Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo.

Więcej informacji o Green Velo

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!