Miejsca w gminie na obwieszczenia i plakaty wyborcze

Informacja Burmistrza Morąga o wyznaczeniu miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

W związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26 maja 2019r.,realizując zapisy art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2019r poz. 684.) Burmistrz Morąga wyznaczył miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie: urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Można je umieszczać:  miasto Morąg – słupy ogłoszeniowe: róg ul. Żeromskiego i ul. Wojska Polskiego, ul. Krzywa, ul. Sienkiewicza, ul. 11 Listopada, ul. Mickiewicza (3 słupy), ul. Kilińskiego. Tereny wiejskie gminy Morąg : SOŁECKIE TABLICE OGŁOSZENIOWE, REMIZY, ŚWIETLICE WIEJSKIE. Plakaty komitetów wyborczych: można umieszczać: miasto Morąg – słupy ogłoszeniowe: róg ul. Żeromskiego i ul. Wojska Polskiego, ul. Krzywa, ul. Sienkiewicza, ul. 11 Listopada, ul. Mickiewicza (3 słupy), ul. Kilińskiego. Tereny wiejskie gminy Morąg : SOŁECKIE TABLICE OGŁOSZENIOWE, REMIZY, ŚWIETLICE WIEJSKIE (po uprzednim uzgodnieniu z administratorem).

(red./ UM Morąg)