AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Miejscowość Jurki z nową przestrzenią rekreacyjną

W ramach programu „Odnowy wsi”  miejscowość Jurki zrealizuje projekt „ Nowa przestrzeń rekreacyjna w Jurkach – zagospodarowanie stawu w centrum miejscowości”.

Inwestycja polega na zagospodarowaniu i rozwoju przestrzeni publicznej w miejscowości i poprawie zagospodarowania terenu nieużytkowanego stawu na atrakcyjne miejsce spotkań i integracji mieszkańców wsi. Przedsięwzięcie planowane do realizacji zlokalizowane jest na działce nr 233 w obrębie geodezyjnym Jurki o powierzchni 0,17 ha. Jest to miejsce położone dość dogodnie dla mieszkańców w zwartej zabudowie wsi Jurki. Właścicielem terenu jest Gmina Morąg.

Rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest od momentu podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim, natomiast zakończenie rzeczowe planowane jest na koniec października 2020 roku (tj. 31.10.2020). Obejmuje swoim zakresem wykonanie: wykonanie altany nad wodą, prace ziemne – oczyszczenie skarp, wywóz ziemi i wyrównanie terenu wokół stawu, dowóz kruszywa lub piasku, dowóz czarnoziemu lub ziemi z rozplantowaniem; zakup i wykonanie nasadzeń zieleni wokół stawu, zakup ławek drewnianych, zakup stojaka na rowery, wykonanie ścieki pieszej, wykonanie ogrodzenia terenu.

Koszt zadania to: 19 750.00 zł, a dotacja 15 800,00 zł.

(red.)

projekt

error: Nie kopiuj!!!