AktualnościHALO MORĄG

Mieszkańcy spotkali się, aby rozmawiać o wariancie budowie obwodnicy

We czwartek,  01 czerwca br., w Sali Wielofunkcyjnej Miejskiej Biblioteki w Morągu  Zarząd Osiedla nr 2 KOLONIA ROBOTNICZA zorganizował zebranie, na które zapraszał wszystkich mieszkańców. Tematem spotkania była budowa obwodnicy i wybranego Wariantu nr 1. Podczas rozmów ustalono, że zostanie skierowane ponowne zaproszenie do ZDW w Olsztynie i Burmistrza Morąga, ponieważ mieszkańcy nie zgadzają się na obecny wariant 1. Podkreślali, że są za budową obwodnicy miasta, ale inną trasą.

Na zebranie zaproszono Burmistrza Morąga oraz przedstawicieli Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie napisał: ” W odpowiedzi na zaproszenie, na zebranie mieszkańców osiedla nr 2 Kolonia Robotnicza w dniu 01.06.2023 r. w Morągu, dziękuje za zaproszenie. Jednakże, ze względów organizacyjnych i z uwagi na liczne pilne obowiązki, przedstawiciele ZDW w Olsztynie nie mogą wziąć udziału w spotkaniu w proponowanym terminie. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w miarę możliwości stara się uczestniczyć w wydarzeniach związanych z inwestycjami planowanymi i realizowanymi na drogach wojewódzkich”. Pismo podpisał Władysław Łukaszuk, zastępca Dyrektora ds. Inwestycji ZDW w Olsztynie.

Burmistrz Morąga Tadeusz Sobierajski również skierował pismo do Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 2 „Kolonia Robotnicza” w Morągu: „W odpowiedzi na pismo z dnia 25.05.2023 r. w sprawie zaproszenia na zebranie osiedlowe mieszkańców osiedla nr 2 Kolonia Robotnicza w Morągu, które odbędzie się dnia 01.06.2023 roku i przedstawienia merytorycznego uzasadnienia dokonanego wyboru wariantu nr 1 obwodnicy informuję, że zadanie: „Budowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 519 stanowiącej obejście miasta Morąga” realizowane jest przez Województwo Warmińsko Mazurskie — Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn. Studium Techniczno-Ekonomiczno-środowiskowe dla zadania: „Budowa drogi wojewódzkiej stanowiącej obejście miasta Morąga” zostało opracowane na zlecenie Województwa Warmińsko Mazurskiego — Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie bez udziału środków z budżetu Gminy Morąg. Studium obejmowało propozycję 2 wariantów przebiegu trasy i wykonanie wielokryterialnej analizy obydwu wariantów. Przeprowadzona przez projektantów i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie analiza wskazała wariant I jako najkorzystniejszy pod każdym względem i rekomendowany do realizacji. Zgodnie z ww. opracowaniem trasa obejścia miasta Morąga została poprowadzona w sposób jak najmniej uciążliwy dla istniejącego zagospodarowania terenu (omija istniejącą zabudowę). Prezentacja wstępnej koncepcji projektowej studium nastąpiła 21 lipca 2022 roku w Urzędzie Miejskim w Morągu. Obecnie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie poszukuje wykonawcy wykonania dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 519 stanowiącej obejście miasta Morąga”. Otwarcie ofert nastąpiło 23 maja 2023 roku. Zadanie w zakresie wykonania dokumentacji projektowej realizowane jest przez Województwo Warmińsko Mazurskie — Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn bez udziału środków z budżetu Gminy Morąg, więc o ewentualne przedstawienie merytorycznego uzasadnienia dokonanego wyboru wariantu nr 1 obwodnicy, należy zwrócić się do inwestora. W związku z powyższym nie uważam się za osobę właściwą do wzięcia udziału w zebraniu”.

Kiedy powstanie pismo do ZDW w Olsztynie, będą zbierane podpisy poparcia osób, które nie zgadzają się z obecnie proponowanym wariantem 1 obejścia Morąga.

(red./fot. dw)

error: Nie kopiuj!!!