Warmia i Mazury

MIGAJ RAZEM Z NAMI multimedialny kurs polskiego języka migowego (PJM)

Migaj razem z nami to dziesięć multimedialnych książek pomocniczych do nauki polskiego języka migowego (PJM) przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych. Zachęcamy do korzystania.

Autorami kursu są niesłyszący i słyszący specjaliści w zakresie surdopedagogiki lingwistyki migowej oraz nauczania języków obcych. Kurs odpowiada poziomom biegłości językowej od A1 do B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Każda część przygotowana została w formie odrębnej aplikacji publikacji multimedialnej, która umożliwia pracę z podręcznikiem na komputerze stacjonarnym – zarówno w domu, jak i w klasie (z wykorzystaniem tablicy multimedialnej). Wybór reprezentatywnego dla PJM zasobu leksyki i konstrukcji gramatycznych został dokonany na podstawie obszernego korpusu wypowiedzi osób głuchych (największego zbioru nagrań migowych na świecie) stworzonego przez Pracownię Lingwistyki Migowej Uniwersytetu Warszawskiego. W nagraniach uczestniczyli tylko głusi użytkownicy polskiego języka migowego.

Migaj razem z nami do klas I-III

Pierwsza część kursu Migaj razem z nami 1 do klas I-III skierowana jest do dzieci rozpoczynających naukę migania. Pierwszy tom, stworzony z myślą o uczniach w wieku ok. 6-7 lat, służy zaprezentowaniu podstaw języka migowego oraz przybliżeniu zasad komunikacji wizualno-przestrzennej. Kolejne trzy tomy, oprócz wprowadzania nowych zagadnień językowych, powtarzają i utrwalają poznane treści. Tematy stopniowo przechodzą od rzeczy bliskich dziecku (rodzina, zabawki, koledzy) do spraw i problemów życia codziennego. Seria stanowi zestaw materiałów do nauki przez pełne dwa lata.

Migaj razem z nami do IV-VIII

Aktualnie udostępniamy kolejne sześć pozycji kursu czyli serię multimedialnych książek pomocniczych Migaj razem z nami 2 do nauki języka migowego stanowi ona kontynuację pierwszej części serii — na kartach pojawiają się ci sami bohaterowie, zachowana została też struktura organizacji materiału. Zagadnienia językowe w przybliżeniu odpowiadają poziomom B1-B2 ESOKJ, a zakładanymi odbiorcami są uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej. Jednakże nie jest wymagana znajomość poprzednich książek — jeżeli pozwala na to poziom biegłości językowej, naukę można rozpocząć od części drugiej.

Wszystkie publikacje z serii Migaj razem z nami nie zakładają biegłej znajomości języka polskiego przez ucznia – wprowadzanie nowego materiału i wszelkie ćwiczenia bazują przede wszystkim na materiałach wizualnych (ilustracjach oraz klipach wideo). Również wyjaśnienia gramatyczne opierają się w szerokim zakresie na eksplikacjach obrazkowych. Uniezależnia to proces nauki PJM od kompetencji gramatycznych w zakresie polszczyzny (które w wypadku wielu głuchych dzieci różnią się od kompetencji ich słyszących rówieśników). Każda część przygotowana została w formie odrębnej książki multimedialnej, która umożliwia pracę na komputerze stacjonarnym – zarówno w domu, jak i w klasie (z wykorzystaniem tablicy multimedialnej).

Wszystkie podręczniki z serii Migaj razem z nami są dostępne na stronie MEiN w zakładce Podręczniki oraz na  platformie www.epodreczniki.pl .

(UW Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!