Mikołaj Kopernik w XXI wieku – przyjmowanie zgłoszeń do konkursu

Samorząd województwa warmińsko mazurskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponad stawowych do udziału w konkursie Informatycznym ,,Szlakiem Mikołaja Kopernika”.

Temat przewodni: Mikołaj Kopernik w XXI wieku – Strateg, Kartograf, Astronom.

Celem konkursu jest rozwijanie wśród uczniów zainteresowań tematyką nowych technologii, pogłębianie wiedzy na temat historii, nauki, kultury, filozofii, religii, astronomii ze szczególnym naciskiem na wiedzę w zakresie informatyki przy wykorzystaniu narzędzi IT (nowych technologii).

Uczestnikami konkursu są uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich (licea, technika, szkoły branżowe I stopnia) z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, wg następujących kategorii:
I – uczniowie klas 1-3,
II – uczniowie klas 4-6,
III – uczniowie klas 7,8, III klasa gimnazjum IV – uczniowie klas szkół ponadpodstawowych (licea, technika i szkoły branżowe I stopnia)

Uczniowie mogą zgłosić jedną pracę z zakresu szeroko pojętych nowych technologii np. aplikacje (w tym aplikacje mobilne), strony www, gry, programy, robotyka/automatyka lub innych innowacyjnych rozwiązań informatycznych, technicznych, technologicznych, nawiązujących do życia, twórczości, działalności naukowej, osiągnięć Mikołaja Kopernika, zgodnie z tematem przewodnim.

Każda szkoła/ jednostka może zgłosić maksymalnie trzy prace konkursowe wyłonione w wewnątrzszkolnych/ wewnętrznych eliminacjach.

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 maja 2019 roku osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego przy ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, pokój nr 1.

Ogłoszenie wyników odbędzie się 15 czerwca 2019 roku podczas uroczystej gali.

Do pobrania:

Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenie dotyczące wykorzystania wizerunku
Oświadczenie do celów podatkowych
Plakat konkursu

(wwim)