Miłakowo. DOMOWA OPIEKA MEDYCZNA – ELEKTRONICZNY STETOSKOP

Program Ministerstwa Zdrowia pn. „Domowa Opieka Medyczna – elektroniczny stetoskop”, który w Miłakowie realizuje Przychodnia Medicus. Do kogo jest skierowany program elektronicznego stetoskopu? Projekt polega na wykorzystaniu elektronicznych stetoskopów w ramach udzielanych świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, do wstępnej diagnostyki układu oddechowego i potencjalnych zaburzeń pacjentów po ukończeniu 18. roku życia, po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, ze współistniejącymi chorobami układu oddechowego (astma oskrzelowa i przewlekła obturacyjna choroba płuc oraz inne przewlekłe schorzenia z zakresu układu oddechowego).

Elektroniczny stetoskop jest w stanie przekształcić dźwięk akustyczny na sygnały elektroniczne, które mogą być dalej wzmacniane w celu optymalnego słuchania. Sygnały elektroniczne są następnie przetwarzane, digitalizowane i przesyłane do komputera lekarza. Badanie płuc pacjent wykona samodzielnie na podstawie prostych komunikatów urządzenia elektronicznego. Będąc w dowolnym miejscu w kraju, pacjent nadal pozostaje pod opieką lekarza POZ. W przypadku wątpliwości, co do jakości realizowanego świadczenia, lekarz może zadecydować o zmianie formy dalszej diagnostyki i leczenia pacjenta.

Nabór pacjentów do badania elektronicznym stetoskopem trwa do 15.11.2021 roku

Badanie jest bezpłatne

Kontakt i szczegóły dla osób zainteresowanych badaniem realizowanym przez Ministerstwo Zdrowia: Przychodnia Medicus w Miłakowie, tel: 731 927 542

(UM Miłakowo)