HALO MORĄG

Miłakowo. Nabór wniosków na sprzęt komputerowy dla dzieci z terenów po PGR-ach

Drodzy Mieszkańcy Gminy, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło nabór wniosków na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR-ów. Głównym celem programu „Granty PPGR” jest wyeliminowanie ograniczeń związanych z dostępem do komputera i Internetu, które pojawiły się w czasie pandemii COVID-19 i związaną z nią nauką zdalną. Gmina Miłakowo zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach ogłoszonego naboru: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr.

KRYTERIA

Osoby uprawnione do otrzymania wsparcia powinny spełniać następujące kryteria:

dziecko wskazane w oświadczeniu zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,

dziecko wskazane w oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) osoby, która była zatrudniona niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR,

dziecko wskazane w oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

WYKAZ DOKUMENTÓW

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest m.in. złożenie przez opiekuna prawnego dziecka lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość, stosownych dokumentów.

Zainteresowane i uprawnione osoby składają następujące dokumenty:

Oświadczenie dla opiekuna (dot. uczniów szkół podstawowych i niepełnoletnich uczniów szkół średnich).

Oświadczenie dla ucznia (dot. pełnoletnich uczniów szkół średnich).

Wskazanie sprzętu.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą RODO.

W razie posiadania dokumentów potwierdzających dany fakt zatrudnienia w danych PPGR, należy dołączyć go do niniejszego oświadczenia.

Wskazane formularze można pobrać zarówno w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miłakowie przy ulicy Olsztyńskiej 16, pokój nr 24, jak i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Miłakowie przy ulicy Olsztyńskiej 9a oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.milakowo.eu/…/nabor-wnioskow-na-sprzet…

Zakupione komputery pozostaną własnością Gminy Miłakowo.

Sprzęt komputerowy będzie przekazywany rodzicom lub uczniom pełnoletnim na podstawie umowy użyczenia.

Miejsce składania dokumentów – Sekretariat Urzędu Miejskiego w Miłakowie lub Sekretariat Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie.

Termin składania dokumentów – 25 października 2021 r.

Dane kontaktowe w sprawie naboru: Aneta Gołębiewska-Kądziela (tel. 89 757-83-40, email: promocja@milakowo.eu)

(UM Miłakowo)

error: Nie kopiuj!!!