AktualnościHALO MORĄGWarmia i Mazury

Milion złotych na usuwanie azbestu

W trosce o zdrowie mieszkańców oraz ochronę środowiska naturalnego 1 czerwca 2020 r. WFOŚiGW w Olsztynie ogłosił nabór wniosków w ramach  PROGRAMU PRIORYTETOWEGO – Ochrona powierzchni ziemi – Usuwanie azbestu. Głównym celem programu jest likwidacja i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest wytwarzanych na terenie województwa  warmińsko-mazurskiego.

Programem objęte są przedsięwzięcia  w  zakresie  demontażu,  transportu  oraz  unieszkodliwiania  odpadów zawierających azbest powstających w wyniku demontażu  płyt elewacyjnych, rur ciśnieniowych, pokryć dachowych, wyrobów izolacyjnych i uszczelniających. Beneficjentami programu mogą być podmioty posiadające prawo do dysponowania nieruchomością, na której terenie znajdują się wyroby zawierające azbest, tj.:

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

Przedsiębiorcy

Jednostki Samorządu Terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

PGL Lasy Państwowe

SP ZOZ

Alokacja środków w programie wynosi 1 000 000, 00 zł. Program będzie realizowany w latach 2020-2021. Nabór w konkursie ma charakter ciągły i trwa od dnia ogłoszenia do 31.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji. Dofinansowanie w ramach Programu jest udzielane w formie pożyczki ze środków Funduszu w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Oprocentowanie pożyczki wynosi 1,5% WIBOR 12M, lecz nie mniej niż 2 %. Maksymalny okres kredytowania pożyczki, liczony od daty wypłaty pożyczki do daty spłaty ostatniej raty wynosi: 5 lat. Od 1998 roku w Polsce obowiązuje całkowity zakaz produkcji i stosowania azbestu. Zgodnie z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032 do roku 2032 roku musi on być całkowicie usunięty ze środowiska i unieszkodliwiony. Mamy nadzieję, że atrakcyjna oferta PROGRAMU PRIORYTETOWEGO – Ochrona powierzchni ziemi – Usuwanie azbestu zachęci kolejne podmioty z Warmii i Mazur do likwidacji azbestu z naszego środowiska.

(WFOŚiGW Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!