Miliony złotych na realizację nowych projektów

Ponad 75 milionów złotych unijnych środków trafi do kolejnych gmin, firm i szpitali. 30 maja w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie (ul. Jagiellońskiej 91A) zostały podpisane 32 umowy na dofinansowanie projektów z RPO WiM 2014-2020, m.in. dla Morąga.

74 miliony złotych unijnego dofinansowania trafi do 28 gmin, powiatów i instytucji na działania poprawiające efektywność energetyczną w budynkach publicznych.

Wsparcie otrzymują przedsięwzięcia zakładające głęboką kompleksową modernizację budynków, czyli m.in. ocieplenie obiektu, wymianę okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne, przebudowę systemów grzewczych, systemów wentylacji i klimatyzacji, instalację systemów chłodzących, w tym również OZE.

Wśród beneficjentów oprócz gmin i powiatów znalazły się także m.in. placówki służby zdrowia w Elblągu, Piszu i Morągu (Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Morągu, Łącznie i Żabim Rogu, Termomodernizacja budynków Szpitala Miejskiego w Morągu Spółka z o.o.) Gminny Ośrodek Kultury w Gietrzwałdzie, Żegluga Ostródzko-Elbląska w Ostródzie oraz Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie.

Wartość tych projektów to ponad 74 miliony zł.

Z kolei cztery umowy dotyczyć dotyczą wsparcia projektów z dziedziny infrastruktury edukacyjnej. Całkowita wartość projektów to prawie 1,5 mln zł, dofinansowanie – ponad 1,2 mln zł. Pieniądze trafią do powiatów nidzickiego i braniewskiego oraz gmin Barciany i Miłakowo na rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej.

Do pobrania: 
Umowy.4.3.1.
Umowy.9.3.4.
Umowy 9.3.5.

(wwim)