MIRA 2019 za nami

Za nami XIV Festiwal Piosenki Harcerskiej, Zuchowej I Ekologicznej MIRA 2019. Festiwal Piosenki MIRA jest wieloletnią tradycją harcerskiego środowiska Hufca ZHP Morąg. Swoją rangą coraz częściej wykracza poza zasięg regionalny, gdyż w środowisku harcerskim jest znany w całym województwie Warmińsko – Mazurskim.

– Głównym celem wydarzenia jest popularyzowanie piosenki harcerskiej, turystycznej I ekologicznej. Zależy nam na stworzeniu dla uczestników warunków do wymiany doświadczeń i prezentacji swoich talentów. Nie zapominamy o lokalnej społeczności i naszej małej ojczyźnie, gdyż nasze wydarzenie jest kierowane do wszystkich mieszkańców Gminy Morąg, a aktywności zorganizowane podczas festiwalu dają uczestnikom okazję do poznania Morąga jesienną porą – mówi pwd. Dominik Jeffrey Rimaszauskas, Komendant Hufca ZHP Morąg.

Zadanie publiczne „Rozwijanie kultury muzycznej wśród dzięki, młodzieży i dorosłych” pod nazwą XXIV Festiwal Piosenki Zuchowej, Harcerskiej i Ekologicznej MIRA 2019 realizowany ze środków Urzędu Miejskiego w Morągu.

(red./fot. dw)