Misje w parafii św. Józefa w Morągu

W dniach od 5 do 13 października br. w Parafii pw. Św. Józefa w Morągu odbędą się misje parafialne. W najbliższą niedzielę, 15.09. br. przyjedzie misjonarz ze Zgromadzenia Misjonarzy Księży Oblatów. Ojciec Andrzej Noga będzie głosił homilię, przedstawi program i skieruje zaproszenie do całej wspólnoty parafialnej, aby wziąć czynny udział w misjach.

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16, 15)

Rozkaz misyjny wydany Apostołom by głosili Ewangelię wszelkiemu stworzeniu trwa po dzień dzisiejszy w Kościele. Misje Święte to szczególny czas obecności wśród nas Chrystusa, który do nas mówi: Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię! (Mk 1, 14).

Serdecznie i gorąco zapraszamy wszystkich na Misje Święte, zapraszamy wierzących szczerze i głęboko, abyście pogłębili wiarę.

Zapraszamy wątpiących, abyście znaleźli odpowiedzi na pytania związane z sensem życia.

Zapraszamy Was, niewierzących, abyście się nawrócili i uwierzyli Chrystusowi i Jego Ewangelii.

Szczegółowy program misji: