„Młodzież zapobiega pożarom” – eliminacje gminne

Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Morągu wspólnie z Urzędem Miejskim w Morągu zorganizował w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Morągu eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież zapobiega pożarom”. Celem konkursu jest popularyzowanie przepisów w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

– Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego – mówi Tadeusz Sobierajski, Burmistrz  Morąga i jednocześnie prezes gminny OSP w Morągu.

Uczestnikami turnieju byli uczniowie klas I-IV szkół podstawowych; klas VII-VIII oraz gimnazjum klasy II i III oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, którzy  musieli wykazać  się wiedzą związaną z zapobieganiem pożarów, ich główną przyczyną.

– Jak również  znajomością przyczyn i okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów, organizowania i prowadzenia akcji ratowniczej w czasie walki z pożarem, sprzętu ratowniczo-gaśniczego, instalacji i urządzeń przeciwpożarowych, zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków, lasów, zbiorów, substancji niebezpiecznych, zasad ewakuacji ludzi i mienia z pomieszczeń na wypadek pożaru, zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej, organizacją i zadaniami ochrony przeciwpożarowej, organizacją i zadaniami OSP oraz ich Związku – wylicza Janusz Rudzis, komendant gminny OSP w Morągu.

Każda szkoła biorąca udział w eliminacjach gminnych wyłoniła trzech najlepszych zawodników podczas etapu szkolnego.

O pomoc finaliści szkolni mogli zwrócić się do działających w terenie jednostek OSP, gdzie mogli obejrzeć remizę i sprzęt przeciwpożarowy.

(red./fot. dw)