„Młodzież zapobiega pożarom” – eliminacje gminne

Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Morągu wspólnie z Urzędem Miejskim w Morągu organizują eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież zapobiega pożarom”.

Uczestnicy:

I grupa – uczniowie klas I-IV szkół podstawowych;

II grupa – uczniowie szkół podstawowych VII-VIII oraz gimnazjum klasy II i III;

III grupa – uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Każda szkoła w eliminacjach szkolnych wyłania trzech najlepszych zawodników, których zgłasza na karcie uczestników w terminie do 25 marca 2019 roku do eliminacji gminnych. Karty uczestników należy przekazać do punktu podawczego Urzędy Miejskiego w Morągu.

Eliminacje gminne odbędą się 29 marca 2019 roku (piątek) o godzinie 10:00 w Sali Wielofunkcyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu ( parter).

Zakres wiedzy obowiązujący uczestników :

1. Przyczyny i okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów.

2. Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej w czasie walki z pożarem.

3. Sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

4. Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe.

5. Zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków, lasów, zbiorów, substancji niebezpiecznych.

6. Zasady ewakuacji ludzi i mienia z pomieszczeń na wypadek pożaru.

7. Zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej.

8. Organizacja i zadania ochrony przeciwpożarowej.

9. Organizacja i zadania OSP oraz ich Związku.

O pomoc finaliści szkolni mogą się zwrócić do działających w terenie jednostek OSP, gdzie można obejrzeć remizę i sprzęt przeciwpożarowy. W szkołach można organizować pogadanki tematyczne ze strażakami.

Regulamin konkursu i załączniki znajdują się pod adresem internetowym:

http://www.zosprp.pl/?q=content/ogolnopolski-turniej-wiedzy-pozarniczej

Materiały do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej:

http://www.kppsp.ostroda.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=132&Itemid=114

(MBP Morąg)