Warmia i Mazury

„Mobilny punkt pierwszej pomocy psychologicznej” – wznowienie projektu

„Mobilny punkt pierwszej pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych-indywidualnych, mnogich i masowych wydarzeń traumatycznych”, to zadanie realizowane w ramach projektu Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie: „Kompleksowe wsparcie dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, w tym dotkniętych dysfunkcją i kryzysem” współfinansowanego przez Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie i Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Olsztynie.

Projekt koordynowany jest przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Olsztynie i będzie realizowany w okresie   01.09.2020 – 31.12.2020 r.
Działania psychologów mobilnego punktu mają charakter interwencyjny. Podejmowane są na rzecz osób, rodzin, środowisk będących w stanie kryzysu w celu  przywrócenia im równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie oraz zapobieganie wtórnej traumatyzacji osób poszkodowanych.

W ostatnich dekadach systematycznie zwiększa się liczba zdarzeń określanych jako kryzysowe. Do psychologów stanowiących zespół interwentów kryzysowych przy Wojewodzie Warmińsko-Mazurskim coraz częściej zgłaszają się osoby, które doświadczyły traumy w wyniku różnych zdarzeń losowych i /lub były świadkami wydarzeń, które spowodowały u nich ekstremalne doświadczenia stresowe. O profesjonalną pomoc psychologiczną zwracają się także pracownicy służb bezpośrednio interweniujących –policji, straży pożarnej i pracownicy służb socjalnych, którzy w toku wykonywania swoich zadań doświadczają potrzeby szybkiej pomocy psychologicznej dla swoich podopiecznych/klientów oraz  pracowników.

Skala potrzeb społecznych na pomoc w sytuacji kryzysu i oczekiwania profesjonalnego wsparcia poszkodowanych formułowane wobec psychologów z naszego zespołu były inspiracją powołania ponownie w naszym województwie mobilnego punktu pomocy  w sytuacjach kryzysu psychologicznego.  Doświadczenia przekonują, że im szybszą profesjonalną pomoc, otrzymają poszkodowani zwłaszcza w traumatycznych wydarzeniach, tym mniejsze wystąpią u nich negatywne objawy pourazowe. Psychologowie mobilnego punktu są dostępni przez cały tydzień  dyżurując pod numerem telefonu:   730-822-320

W dni powszednie w godzinach 14.00-22.00

W dni świąteczne i wolne od pracy w godzinach 09.00-22.00

W sytuacjach tego wymagających, np. zdarzeniach mnogich lub masowych w innych godzinach wspólnie ustalonych.

Do podstawowych zadań naszego zespołu należy:

udzielnie bezpłatnej pomocy w miejscu zdarzenia lub w innym wspólnie uzgodnionym miejscu, bez zbędnej zwłoki z zachowaniem bezpieczeństwa i wymogów sanitarnych związanych z epidemią,

skierowanie pomocy bezpośrednio do osób doświadczających sytuacji kryzysowej, oraz otoczenia, w tym świadków,

upowszechnienie wiedzy w społecznościach lokalnych o możliwości korzystania z pomocy psychologów-interwentów

Udzielana pomoc psychologiczna jest bezpłatna, ponieważ projekt współfinansowany jest z dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i środków własnych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Oddział w Olsztynie do końca 2020 roku.

Aby pomoc w sytuacji kryzysu była profesjonalna, szybka i celowa wymaga zaangażowania i sprawnej koordynacji wielu pracowników, służb i organizacji. Dlatego pragniemy zainteresować naszą działalnością i nawiązać współpracę z jak największą grupą osób i organizacji, które  mogą stać się naszymi partnerami w sytuacji interwencji.

W ramach współpracy, oferując profesjonalną pomoc w sytuacjach kryzysowych, zwracamy się z prośbą o:

upowszechnienie wiedzy w społecznościach lokalnych o możliwości korzystania z  pomocy interwentów-kryzysowych

pomoc potrzebującym w nawiązaniu z nami kontaktu telefonicznego

umożliwienie umieszczenia plakatów i ulotek z informacją o mobilnym punkcie w państwa Placówce

ułatwienie w dotarciu do osób poszkodowanych

udostępnienie miejsca na ewentualne przeprowadzenie interwencji w Państwa placówce lub innym bezpiecznym miejscu z zachowaniem wymogów sanitarnych.

Należy podkreślić, że udzielanie pomocy w miejscu zdarzenia minimalizuje koszty psychologiczne osób doświadczających traumy. Udzielenie wsparcia w miejscu dogodnym dla doświadczających jej ułatwia szybkie skorzystanie ze specjalistycznej pomocy psychologicznej, którego żadna placówka w takiej formie i tak szybko  nie proponuje.

(UW Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!