Modernizacja bazy sportowej w morąskich szkołach średnich

Zakończył się remont sali sportowej w Zespole Szkół Licealnych w Morągu, a już wkrótce zakończą się pozostałe prace modernizacyjne w Liceum Ogólnokształcącym przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu.

W ramach działań projektowych zmodernizowano infrastrukturę sali sportowej przy ZSL w Morągu: nawierzchnię sali, wymieniono stolarkę drzwiową, oświetlenie oraz wykonano remont zaplecza sanitarnego i szatni. Całkowity koszt wykonanych prac wyniósł 853 074,11 zł.
Nadal trwają prace modernizacyjne i remontowe sali sportowej w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Morągu oraz na boisku sportowym przy Zespole Szkół Licealnych w Morągu.

Wszystkie działania prowadzone są w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego”. Całkowita wartość inwestycji wynosi 1 438 083,88 zł. Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia to 30 czerwiec 2019 r.

(Wydział Rozwoju Lokalnego SP Ostróda)