Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenie Miasta Miłakowa

Gmina Miłakowo pozyskała środki finansowe na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenie Miasta Miłakowa” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych i to na poziomie 95% dofinansowania.

– Wszystkim nam zależy na tym, byśmy mogli jak najszybciej korzystać z nowych nawierzchni dróg. Zdaję sobie sprawę z faktu, że do niektórych lokalizacji dziś trudno jest dojechać, a jazda innymi odcinkami dróg może się kojarzyć niemalże z przeprawą po poligonie, ale dokładamy wszelkich starań, by możliwie jak najszybciej uległo to zmianie, a rozpoczęte zadania zostały jak najszybciej ukończone. Tuż po pozyskaniu dofinansowania przystąpiliśmy do aktualizacji dokumentacji projektowych oraz do przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamówienia, które są niezbędne do ogłoszenia Postępowania o udzielenie zamówienie publicznego. Niezwłocznie ogłosiliśmy przetarg nieograniczony, a w wyniku jego rozstrzygnięcia wyłoniliśmy wykonawcę zadania.

Dla przypomnienia: inwestycja modernizacji gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta Miłakowa obejmuje następujące odcinki: ul. Prusa, ul. Mazowiecka (2 odcinki), ul. Topolowa, Dworcowa (w stronę Miejskiego Dworu), ul. Bema, ul. Ogrodowa, ul. Kopernika, ul. Kajki, odcinek drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Mostowej wraz z miejscami parkingowymi, parking przy Urzędzie Miejskim w Miłakowie.

Podpisanie umowy z wykonawcą zaplanowano na początek października.

(UM Miłakowo)