AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Modernizacja pomieszczeń na oddział przedszkolny w „Dwójce”

W Szkole Podstawowej nr 2 w Morągu rozpoczęła się inwestycja polegająca na modernizacji pomieszczeń administracyjnych, m. in. sekretariat, gabinet dyrektora do potrzeb oddziału przedszkolnego.

– Celem inwestycji jest poprawienie warunków funkcjonowania istniejącego w Szkole Podstawowej nr 2 w Morągu oddziału przedszkolnego. W jej wyniku powstanie sala zabaw, a nowa szatnia i węzeł sanitarny będzie do wyłącznej dyspozycji dzieci oddziału przedszkolnego. Atutem jest oddzielne wejście do pomieszczeń oddziału przedszkolnego – mówi  Marek Siudak, naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Morągu.

Do przetargu zgłosiły się 4 firmy. W wyniku postepowania wyłoniono firmę z Olsztyna – Firma Budowlana „BARTOM” w cenie  brutto tj. 230 038,87 zł, okres gwarancji i rękojmi – 5 lat.

– Zakres prac  obejmuje w szczególności: roboty rozbiórkowe zewnętrzne, roboty budowlane – pochylnia dla niepełnosprawnych, roboty budowlane – schody zewnętrzne, roboty rozbiórkowe i budowlane wewnętrzne, dostawa i montaż stolarki drzwiowej i okiennej, ściana oddzielenia przeciwpożarowego oraz ocieplenie wełną ścian – REI 120, wykonanie instalacji wody ciepłej i zimnej, biały montaż, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja C.O, rozbudowa istniejącej głównej rozdzielnicy elektrycznej WLZ, tablica elektryczna, wyłącznik p.poż., instalacja obwodów gniazdowych 230V, Instalacja oświetleniowa, roboty demontażowe – opraw oświetleniowych i gniazd – wylicza Cezary Altman, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Morągu.

Sekretariat szkoły i gabinet dyrektora zostały przeniesione do pomieszczeń dawnej biblioteki szkolnej, a tą przeniesiono na II piętro.

W wyniku remontu powstaną  pomieszczenia dla grupy oddziału „O” wraz z zapleczem (przedsionek, szatnia, 2 łazienki) z oddzielnym wejściem, podjazdem dla niepełnosprawnych dzieci .

– Podniesie się poziom zabezpieczenia p-poż zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Obecny remont jest dokończeniem zaplanowanych wcześniej zamierzeń związanych z modernizacją pomieszczeń oddziałów przedszkolnych. W roku 2015 wyremontowany budynek pawilonu wraz z garażami na pomieszczenia dwóch oddziałów przedszkolnych – obecnie 2  grupy przedszkolne 3-4 i 4-5 latki.  Dzięki decyzji burmistrza  i otrzymanymi środkami na ten cel w budżecie, szkoła zyska nowoczesne pomieszczenia do nauki i zabawy dla dzieci z oddziału przedszkolnego „O” – mówi Cezary Altman.

Termin zakończenia prac przewidziano  na koniec lipca 2020 roku.

(red.)

 

error: Nie kopiuj!!!