Monitoring biernego dzikiego ptactwa zimującego w powiecie

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostródzie dotyczącego monitoringu biernego dzikiego ptactwa zimującego w Polsce stanowiącego potencjalny rezerwuar wirusa grypy ptaków.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie w związku z pismem Głównego Lekarza Weterynarii  informuje o konieczności zintensyfikowania działań w zakresie monitoringu biernego u dzikiego ptactwa, które zimuje w Polsce i stanowi potencjalny rezerwuar wirusa grypy ptaków (głównie kaczki, łabędzie, gęsi, ptaki drapieżne). Mając na względzie fakt, że dzikie ptaki są jednym z kluczowych rezerwuarów wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), a dodatkowo przenoszą wirusa na znaczne odległości, możliwość wczesnego wykrycia obecności wirusa w środowisku miałoby nieodzowne znaczenie w lepszym prognozowaniu możliwości występowania choroby u drobiu utrzymywanego w warunkach fermowych jak też u drobiu przyzagrodowego.

Dlatego należy informować Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostródzie o znalezionych martwych ptakach w celu umożliwienia pobrania próbek do badania.

(UM Morąg)