Monitoring jakości powietrza – PM10

Na terenie miast: Olsztyn, Gołdap, Iława, Ostróda, w dniu 21 października 2019 r., wystąpiło ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10.

PM10 to szkodliwy pył zawieszony z uwagi na zawartość takich elementów jak benzopireny, furany, dioksyny – czyli rakotwórcze metale ciężkie. … PM10 wpływa negatywnie na układ oddechowy.

Emisja związana jest  z indywidualnym ogrzewaniem budynków. Zgodnie z prognozą zmian poziomu substancji istnieje wysokie prawdopodobieństwo przekroczenia poziomu dopuszczalnego na koniec roku.

(RSO)