Morąg i Velbert od dzisiaj partnerami

We czwartek, 9 maja br., w niemieckim mieście Velbert Burmistrz Morąga Tadeusz Sobierajski i i Dirk Lukrafka, Burmistrz Velbert w Deutsches Schloss- und Beschlägemuseum w Forum Niederberg podpisali umowę o współpracy partnerskiej.

W podpisanej przez obu włodarzy umowie czytamy, że „kierując się wspólną wolą nawiązania przyjaznych i partnerskich stosunków między naszymi miastami, my, przedstawiciele miast Morąg i Velbert, niniejszym uroczyście ustanawiamy oficjalne partnerstwo pomiędzy miastami Morąg i Velbert.  Chcemy wszystkimi siłami wspierać dzieło jedności europejskiej oraz na wszelkie możliwe sposoby promować stosunki ludzkie, kulturowe i gospodarcze. Partnerstwo powinno prowadzić do bliskich kontaktów osobistych między obywatelami naszych miast. Na podstawie tej umowy istniejące kontakty powinny być kontynuowane, intensyfikowane i dalej rozwijane w sensie pokojowego współistnienia w Europie”.

Partnerstwo obu miast będzie opierało się na zasadach równości, wzajemności i równowagi. Poprzez ustanowenie tego partnerstwa oba miasta wyrażają wolę współpracy na rzecz zachowania pokoju i wartości europejskich, takich jak poszanowanie praw człowieka, demokracja, wolność i równość.

„Naszym celem jest doprowadzenie do kontaktu ludzi pochodzących z różnych kultur oraz wspieranie, promowanie trwałych i pełnoprawnych relacji między dwoma miastami na różnych poziomach społeczeństwa.  Partnerstwo miast powinno przyczynić się do lepszego zrozumienia i integracji narodów europejskich. Obecna umowa opiera się na uchwałach Rady Miejskiej w Morągu i Velbert.  Niniejsza umowa sporządzona została w języku niemieckim i polskim, ich treść ma jednakową moc prawną.  Umowa partnerska traci ważność od pierwszego dnia roboczego siódmego miesiąca po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia przez jedno z dwóch miast reprezentowanych przez danego burmistrza” – czytamy dalej w podpisanej dzisiaj umowie.

Gmina Morąg od 2017 roku czyniła starania o podjęcie współpracy partnerskiej z samorządem miasta Velbert. Miasto Velbert położone w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w rejencji Diisseldorf, w powiecie Mettmann. Miasto liczy około 84 tys. mieszkańców oraz jego powierzchnia wynosi 74,92 km2. Rozwinął się tu głównie przemysł maszynowy, metalowy,elektroniczny, włókienniczy, papierniczy oraz spożywczy. Velbert to siedziba największego producenta zamków do samochodów oraz mebli. Burmistrzem Miasta Velbert jest Dirk Lukrafka. W 2017 r. Zastępca Burmistrza Morąga uczestniczył w dwóch spotkaniach z Burmistrzem Velbert. Efektem tych rozmów było ustalenie wstępnych warunków współpracy między Morągiem a Velbert. Podczas spotkania byli obecni również mieszkańcy Velbert, którzy urodzili się w Morągu lub okolicach. Po tym spotkaniu nastąpiła rewizyta. Burmistrz Velbert spotkał się z Burmistrzem Morąga. W czasie przeprowadzonych spotkań organy stanowiące obydwu samorządów wymieniły poglądy na temat ewentualnej dalszej współpracy. W dniach 23-30 października 2017 r. młodzież z Velbert przebywała w Morągu, gdzie poznawała walory, kulturę i zwyczaje swoich sąsiadów. Następnie w dniach 11-18 marca 2018 r. młodzież z Morąga gościła w Velbert. W ramach rewizyty młodzi ludzie uczestniczyli w karnawale i poznawali tradycje oraz zwyczaje miasta w Niemczech. W wyniku spotkań i prowadzonej korespondencji elektronicznej przedstawiciele obydwu samorządów uznali, że są zainteresowani dalszą współpracą partnerską. Ustalono ogólne zasady współpracy, które zostały spisane w treść projektu umowy współpracy partnerskiej. Rada Miejska Velbert dnia 9 kwietnia br. podjęła uchwałę o podpisaniu umowy partnerskiej z miastem Morąg. Podobną uchwałę przyjęła Rada Miejska w Morągu w dniu 26 kwietnia 2019 r.

Burmistrz Velbert Dirk Lukrafka powiedział, że: – Współpraca z polskim miastem od dawna jest naszym celem. Dzięki dzisiejszemu podpisaniu osiągnęliśmy ten cel i możemy teraz wspólnie patrzeć w przyszłość, natomiast Burmistrz Morąga Tadeusz Sobierajski, który odwiedza Velberta ze swoim zastępcą Leszkiem Biernackim, podziękował za zaproszenie i podkreślił, że partnerstwo istnieje nie tylko na szczeblu administracji, ale przede wszystkim jest realizowane przez obywateli obu miast.
Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii, Jakub Wawrzyniak, obecny na uroczystości, wyraził podobną opinię, zachęcając jednocześnie do zaangażowania młodych ludzi w kształtowanie partnerstwa.
Program uroczystości wzbogacił występ Petry Halfmann, nauczycielki w szkole zawodowej Bleibergquelle i jej uczennicy Agaty, która pięć lat temu przeprowadziła się z Polski do Niemiec.
Morąg jest piątym miastem siostrzanym Velbert.

(red./ Velbert.de/fot. Martin Sträßer/ Rainer Hübinger)