„Morąg Pływa” – 01 września br.

Pływalnia „Morąska Perła” zaprasza na „Morąg Pływa” – 01 września 2019 r.

Pływalnia Morąska Perła  – „Morąg Pływa” – /basen + sauna/ za 8 zł/h w godz. 11:00-20:45.

(Referat Sportu i Rekreacji Urząd Miejski w Morągu)