AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Morąg w sieci miast Cittaslow

W dniu 4 września b.r., w Działdowie odbyło się Krajowe Zebranie Członków Sieci Miast Cittaslow, podczas której Morąg został rekomendowany do włączenia do międzynarodowej Sieci.

W wydarzeniu uczestniczył Leszek Biernacki, zastępca Burmistrza Morąga:

Proces włączenia Morąga do sieci Cittaslow rozpoczął się  na początku 2019 roku wystąpieniem Burmistrza Morąga do Urzędu Marszałkowskiego. W  dniu 22 lutego 2019 roku Rada Miejska w Morągu podjęła uchwałę intencyjną Gminy o przystąpieniu do międzynarodowego zrzeszenia
Cittaslow. 27 marca 2019 roku morąski samorząd wystąpił za pośrednictwem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego do Ministra Spraw Zagranicznych o zgodę na przystąpienie do Sieci.
Decyzję MSZ, w której wyrażona została zgoda na przystąpienie Gminy Morąg do Międzynarodowego zrzeszenia samorząd otrzymał  7 maja 2019 roku.
Rozpoczął się proces certyfikacji i wyznaczenie przez Urząd Marszałkowski miasta opiekuna – opiekunem Morąga zostało Górowo Iławeckie, które wspierało kandydata na etapie samooceny. Dalej trwała weryfikacja i opis spełnienia kryteriów samooceny w 7 makroobszarach obejmujących niemalże każdą sferę życia społeczno – gospodarczego we współpracy z Urzędem Marszałkowskim (energia i polityka środowiskowa, polityka infrastrukturalna, polityka jakości życia miejskiego, rolnictwo-turystyka-rzemiosło, gościnność-świadomość- szkolenia, spójność społeczna, partnerstwa).
W dniu 1 lipca 2020 roku odbyło się w Morągu posiedzenie komisji certyfikującej oraz wizja lokalna, w której udział wzięli przedstawiciele z 3 obecnych członków Sieci Miast (Górowo Iławeckie, Orneta, Lidzbark Warmiński) oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego. Etap ten gmina przeszła wzorowo. Wszyscy goście byli zachwyceni miastem i atrakcjami dla mieszkańców.
W dniu 4 września b.r., w Działdowie odbyło się Krajowe Zebranie Członków Sieci Miast Cittaslow, podczas której Morąg został rekomendowany do włączenia do międzynarodowej Sieci.
Końcowym etapem będzie przesłanie tłumaczenia samoceny Miasta do siedziby Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow we Włoszech i oczekiwanie na zatwierdzenie.
Główne korzyści przynależności do międzynarodowej sieci miast dobrego życia: międzynarodowa promocja miasta i włączenie do ruchu społecznego SLOW, dołączenia do własnego wizerunku logo Slow City, udostępniania loga dla działań i inicjatyw, publicznych i prywatnych, które przyczyniają się do osiągnięcia celów ruchu; uczestniczenia w przedsięwzięciach prowadzonych w ramach ruchu, w ustalony sposób wykorzystując ich modele i struktury, włączenie miasta do realizacji ponadlokalnych strategii i programów.

Idea Cittaslow wywodzi się z ruchu Slow Food i narodziła się we Włoszech w 1998 roku. Rok później cztery włoskie miasteczka powołały do życia międzynarodowe stowarzyszenie Cittaslow. Pierwsze miejscowości z Polski przystąpiły do sieci „miast dobrej jakości życia” w 2006 roku dzięki czemu kilkanaście miesięcy później powołano Polską Krajową Sieć Miast Cittaslow.
Docenienie potencjału niewielkich miast to trend XXI wieku, doskonale wpisujący się w założenia zrównoważonego rozwój.  Miasta spod znaku ślimaka przyjmują wspólne cele dla polepszania jakości życia mieszkańców i przybliżania kultury dobrego życia.  Przede wszystkim stawiają na działania prospołeczne i prośrodowiskowe, dbają o zachowanie niepowtarzalnego charakteru każdego z miast poprzez odnowę zabytków oraz pielęgnowanie lokalnej wytwórczość i kuchni. Charakterystyczną cechą miast Citttaslow jest również rozwijanie tradycji gościnności. Idee Cittaslow zakładają również wykorzystywanie nowoczesnych technologii i nowatorskich sposobów organizacji miasta, tak aby spokojne tempo życia nie stało w sprzeczności z ciągłym i przemyślanym rozwojem.
Do międzynarodowego stowarzyszenia mogą należeć miasta liczące mniej niż 50 tys. mieszkańców, które zobowiązały się realizować cele ruch, czyli wszechstronnie pracować nad poprawą jakości życia ich mieszkańców. Obecnie w sieci, poza licznymi miastami z Warmii i Mazur, są również ośrodki z innych regionów Polski. Na całym świecie do ruchu należy ponad 260 miast z 30 krajów. Siedzibą biura Międzynarodowej Sieci Miast Cittaslow jest włoskie miasto Orvieto.

(red.)

error: Nie kopiuj!!!