AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Morąskie przedszkola i żłobek będą otwarte z ograniczeniami

W związku z decyzją o otwarciu przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, MEN wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia przygotował wytyczne dla dyrektorów przedszkoli i organów prowadzących.  Swoje wytyczne, w formie zarządzenia wydał Burmistrz Morąga.

– W okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych będą dostępne dla dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych – czytamy w zarządzeniu burmistrza.

Weryfikacji dzieci do opieki przedszkolnej będą dokonywali odpowiednio dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych na podstawie posiadanej dokumentacji.

–  Oddział przedszkolny może liczyć nie więcej niż 12 dzieci, pod warunkiem że na każde dziecko i pracownika opiekującego się dziećmi w grupie przedszkolnej przypada co najmniej 4 m2 powierzchni sali na której odbywają się zajęcia. Rodzice dziecka, w tym rodzic samotnie wychowujący dziecko,

przed oddaniem dziecka do przedszkola zgłaszają ten fakt w sposób ustalony przez dyrektora przedszkola do godz. 12% dnia poprzedniego. Rodzice dziecka w pierwszym dniu po przyprowadzeniu dziecka do przedszkola składają oświadczenie o zapoznaniu się z wytycznymi Ministerstwa Edukacji

Narodowej dla rodziców i zobowiązaniu do ich przestrzegania – pisze w swoim zarządzeniu Tadeusz Sobierajski, Burmistrz Morąga.

Organizacja żywienia w przedszkolu pozostaje do decyzji dyrektora przedszkola.

– Dyrektor danego przedszkola, uwzględniając Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydane na podstawie art. 8a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji

Sanitarnej oraz wydane przez Ministra Edukacji Narodowej Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego opracuje wewnętrzne procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie przedszkola – pisze w dokumencie burmistrz.

Urząd Miejski w Morągu udzieli dyrektorowi przedszkola możliwego wsparcia w zaopatrzeniu przedszkoli w indywidualne środki ochrony osobistej i dezynfekcyjne.

Burmistrza Morąga wydał również zarządzenie w sprawie rozpoczęcia działalności Żłobka Miejskiego w Morągu w warunkach czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

–  W okresie od dnia 6 maja 2020 r. do odwołania Żłobek Miejski w Morągu będzie dostępny dla dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych. Weryfikacji dzieci do żłobka wg kryterium określonego w ust. 1 dokona dyrektor żłobka na podstawie posiadanej dokumentacji. Oddział żłobkowy może liczyć nie więcej niż 12 dzieci, pod warunkiem że na każde dziecko i pracownika opiekującego się dziećmi w grupie żłobkowej przypada co najmniej 4 m2 powierzchni sali na której odbywają się zajęcia. Rodzice dziecka, w tym rodzic samotnie wychowujący dziecko, przed oddaniem dziecka do żłobka zgłaszają ten fakt w sposób ustalony przez dyrektora żłobka do godz. 12.00 dnia poprzedniego. Rodzice dziecka w pierwszym dniu po przyprowadzeniu dziecka do żłobka składają oświadczenie o zapoznaniu się z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla rodziców i zobowiązaniu do ich przestrzegania – czytamy w zarządzeniu.

Organizacja żywienia w przedszkolu pozostaje do decyzji dyrektora żłobka.

–  Dyrektor żłobka, uwzględniając Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydane na podstawie art. 8a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz wydane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 opracuje wewnętrzne procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie żłobka – pisze burmistrz w zarządzeniu.

Urząd Miejski w Morągu udzieli dyrektorowi żłobka możliwego wsparcia w zaopatrzeniu żłobka w indywidualne środki ochrony osobistej i dezynfekcyjne.

Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego Wytyczne​_GIS​_i​_MZ.pdf 0.25MB

(red./fot. dw)

error: Nie kopiuj!!!