AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Morąskie szkoły i przedszkola nie zbierają już zużytych baterii

Morąskie szkoły i przedszkola nie prowadzą już zbiórki zużytych baterii. Z takim wnioskiem wystąpiła podczas miejskiej sesji Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji, po informacji o pożarze w pomieszczeniach przedszkola w Krakowie, gdzie gdzie były składowane takie baterie. Odpowiadając na apel radnych Burmistrz Morąga zwrócił się do dyrektorów placówek oświatowych o zaniechanie prowadzenia podobnych akcji.

– W związku z tym, że najbardziej prawdopodobną przyczyną niedawnego pożaru przedszkola w Krakowie były zużyte baterie zbierane przez dzieci w ramach recyklingu, proszę zaniechać prowadzenia podobnych akacji w naszych szkołach i przedszkolach. Pomimo, że prawdopodobieństwo wywołania pożaru z w/w przyczyny jest znikome jeżeli baterie są przechowywane w odpowiednich warunkach tzn. nie stykają się ze sobą, nie są uszkodzone, a co najważniejsze nie ma wśród nich baterii i akumulatorów litowo-jonowych, to jednak ryzyka pożaru nie można wykluczyć. W związku z tym nie rezygnując z prowadzenia edukacji ekologicznej należy zachęcać dzieci i rodziców, aby zużyte baterie oddawali do odpowiednich sklepów – czytamy w piśmie skierowanym do dyrektorów szkół i przedszkoli.

Mówi Marek Siudak, naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Morągu:

Morąskie placówki od nowego semestru nie zbierają baterii, a jak któreś dziecko przyniesie odsyłane jest do jednego ze sklepów na terenie miasta, gdzie są odbierane – mówi Dorota Jackowska – Mróz, nauczyciel przyrody w Szkole Podstawowej nr 4 w Morągu:

Podobnie dzieje się w Szkole Podstawowej nr 1 w Morągu, gdzie również uczniowie nie mogą przynosić baterii . Placówka jednak nie zaprzestaje działań ekologicznych związanych z recyklingiem – zapewnia Krzysztof Urbaszek, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Morągu:

Jakie są zasady przechowywania zużytych baterii?

Zużyte baterie przeznaczone do przetwarzania i recyklingu mogą być magazynowane nie dłużej niż przez okres roku łącznie przez wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów.

Baterii NIE wolno wyrzucić do kosza na zmieszane odpady komunalne czy do pojemnika, gdzie wyrzucamy np. metal. Baterie należy wyrzucać do odpowiednich pudełek czy pojemników znajdujących się w miejscach odbioru.

Urząd Marszałkowski Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  Departament Ochrony Środowiska Biuro Gospodarowania Odpadami informuje o obowiązkach zbierających zużyte baterie lub zużyte akumulatory: odebranie zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych od prowadzącego miejsce odbioru, z którym ma zawartą umowę; przekazanie zużytych baterii lub zużytych akumulatorów prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów; zbierający zużyte baterie przenośne lub zużyte akumulatory przenośne, który przekazuje zużyte baterie lub zużyte akumulatory bezpośrednio prowadzącemu zakład przetwarzania, sporządza sprawozdanie zawierające informacje o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (przekazanych bezpośrednio prowadzącemu zakład przetwarzania) ogółem i w rozbiciu na poszczególnych wprowadzających baterie i akumulatory, z którymi ma zawartą umowę; zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulatory jest obowiązany wydać wprowadzającemu baterie lub akumulatory lub podmiotowi pośredniczącemu, z którym ma zawartą umowę, w terminie do dnia 28 lutego każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy, zaświadczenie o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych. Zaświadczenie sporządza w trzech egzemplarzach, z których pierwszy otrzymuje wprowadzający baterie lub akumulatory, lub podmiot pośredniczący, z którym ma podpisaną umowę, drugi jest przekazywany marszałkowi województwa, a trzeci pozostaje u zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory.

(red.)

error: Nie kopiuj!!!