Morążanie w Sejmie na prezentacji #PolskaSeniora

W Sejmie 21 marca, br. odbyła się  prezentacja projektu Polska Seniora, m.in. emerytura bez podatku, czek opiekuńczy, bilans 60latka, etc. Uczestniczyli w niej również morążanie, na zaproszenie Elżbiety Gelert, Posła na Sejm RP, która pracowała w jednym z zespołów opracowujących projekt.

W sali kolumnowej Sejmu zebrało się blisko 500 seniorów z całej Polski, aby uczestniczyć w prezentacji ustaw i rozporządzeń, przygotowanych przez  zespół #PolskaSeniora.

Posłanki Platformy Obywatelskiej oraz znani i lubiani seniorzy odwiedzili wcześniej wszystkie województwa, wiele powiatów i gmin (byli m.in. w Morągu, Ostródzie, Olsztynie, Giżycku, Piszu, Nidzicy, Nowym Mieście Lubawskim) – po to, by wymienić z seniorami pomysły i doświadczenia, posłuchać o ich spostrzeżeniach i uwagach.

Rada konsultacyjna projektu Polska Seniora została podzielona na trzy zespoły tematyczne: godne życie seniora, aktywne życie seniora, zdrowe życie seniora.

Punktem wyjścia do rozmów i stworzenia wielkiego programu senioralnego w ramach konsultacji z seniorami w całej Polsce było dziesięć punktów programowych:

Emerytury bez podatku

Zaprzestanie pobierania podatku PIT od emerytury – wzrośnie opłacalność dorabiania sobie do emerytury.

Zwolnienie ze składek

Zwolnienie ze składek (oprócz NFZ) wynagrodzenie osób, które po osiągnięciu wieku emerytalnego kontynuują pracę zawodową.

Bilans 60-latka

Badanie profilaktyczne oraz coroczne monitorowanie stanu zdrowia.

Geriatria  w każdym województwie

Inwestycja w oddziały geriatryczne w każdym regionie oraz w najlepszych specjalistów.

Darmowe szczepienia

Szczepienia na grypę za darmo dla seniorów.

Czek opiekuńczy

Czek finansujący opiekę nad seniorami dla opiekunów aktywnych zawodowo.

Urlop wytchnieniowy

Finansowanie opieki nad niesamodzielnym seniorem podczas urlopu opiekuńczego.

Biuro seniora

Biuro w każdym powiecie, które zapewni doraźną pomoc w funkcjonowaniu seniorów w życiu społecznym.

Wsparcie rad seniora

Rada seniorów na każdym szczeblu samorządu z autonomicznym budżetem.

Karnet aktywizacyjny

Specjalny bon dla seniorów do wykorzystania na uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym.

W Morągu spotkanie z parlamentarzystkami z PO RP odbyło się 17 kwietnia 2018 roku w sali wielofunkcyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu. Do naszego miasta przyjechały wtedy posłanki: Elżbieta Gelert, Krystyna Szymilas i Mirosława Nykiel.

– Potrzebujemy zgody i porozumienia między pokoleniami Polaków. Młodzi ludzie coraz szybciej zyskują możliwość świadomego decydowania o sobie, a seniorzy żyją dłużej i pozostają niezależni od pomocy innych. Polska może i powinna korzystać z potencjału obydwu grup społecznych. Bycie seniorem to nie przedsionek końca życia. Z  wypowiedzi w Morągu jasno wynika, że chcecie być aktywni i dalej się rozwijać. Dokładnie takich seniorów potrzebuje Polska – mówi Elżbieta Gelert, Poseł na Sejm R.

Jej koleżanka z Klubu Poselskiego PO Krystyna Szumilas dodaje: – Emerytura bez podatku, zwolnienie z płacenia składek jako zachęta do dłuższej pracy, czek opiekuńczy, urlop wytchnieniowy – to niektóre propozycje, o których rozmawialiśmy z seniorami  w Morągu.
Jak mówią jego autorzy program Polska Seniora opiera się na 3 filarach: godne życie seniora, aktywne życie seniora i zdrowe życie seniora. W ramach tych trzech filarów przygotowano szereg rozwiązań mających zapewnić lepsze życie osób w kwiecie wieku.
Ostateczna wersja programu uwzględnia postulaty i wnioski polskich seniorów – to seniorzy (politykom PO) powiedzieli, jakie mają potrzeby i jakie rozwiązania byłyby dla nich najlepsze.

Więcej na temat projektu Polska Seniora można przeczytać na stronie www.polskaseniora.pl.

(red./fot. dw)