Możliwe utrudnienia na przejściu w Bezledach i Gronowie

Od 7 października na terenie drogowych przejść granicznych w Bezledach i Gronowie będą prowadzone prace budowlane, związane z montażem bramek radiometrycznych.

Planuje się, że prace na kierunku wyjazdowym, jak i wjazdowym potrwają 3 – 4 miesiące.

Z uwagi na fakt, że montaż będzie wykonywany na ciągach komunikacyjnych należy liczyć się z koniecznością czasowej zmiany organizacji ruchu oraz możliwością wystąpienia utrudnień w ruchu granicznym.

(kpt. SG Mirosława Aleksandrowicz, rzecznik prasowy – koordynator Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej)