Muzealne ABC …. T jak Tettau

Zapraszamy na kolejną odsłonę wspólnego cyklu Muzeum im. J.G. Herdera w Morągu oraz portalu mediagroupinfo.eu „Muzealne ABC”. Przewodnikiem po muzeum jest Angelika Rejs, kierownik Muzeum im. J.G. Herdera w Morągu. Tym razem w naszym alfabecie pojawiła się litera T jak Tettau.

Portrety małżeństwa Albertyny i Ernsta Dietricha von Tettau prezentowane są w naszym muzeum na wystawie stałej „Portret dworski XVIII-XIX wieku”. Obrazy namalował najprawdopodobniej malarz Leonhard Schorer żyjący w latach 1715-1777.  Portrecista pochodził z Królewca, działał w Dreźnie i na terenach dawnych Prus Wschodnich i Kurlandii.

Portret Albertyny von Tettau (1715-1764) przedstawia córkę Bogusława Fryderyka i Zofii Charlotty Doenhoff. Jest to pendant do wizerunku jej męża Ernsta Dietricha von Tettau (1716-1766). Na obu obrazach w górnym prawym rogu artysta namalował herby, u Albertyny są dwa jeden rodu Tettau, drugi Doenhoff, u małżonka jest tylko herb rodu Doenhoff. Poniżej herbów malarz umieścił napisy w języku niemieckim identyfikujące namalowane postacie. Małżeństwo zostało zawarte w Królewcu w 1743 roku. Para doczekała się tylko jednego dziecka, córki, która zmarła wkrótce po urodzeniu. Ród von Tettau otrzymał we władanie w XVI wieku dobra rycerskie w Tolku, gdzie wybudowali pałac. Ród von Tettau pochodzi z tej samej linii co czeski ród Kinsky. Czeska linia nosi nazwisko vo Kinsky und Tettau. Członkowie rodu, którzy przybyli do Prus, zostali przy nazwisku von Tettau.  Historię pałacu w Tolko opisują Małgorzata Jackiewicz-Garniec i Mirosław Garniec w publikacji „Pałace i dwory dawnych Prus Wschodnich”.

Obrazy pochodzą z kolekcji z pałacu w Kwitajnach, w zbiorach muzeum są od 1945 roku. Portrety w latach 90-tych były poddane konserwacji

(Angelika Rejs/ Fot. Grzegorz Kumorowicz/ Fotografia obrazów na sali wystawowej – fot. Angelika Rejs)