Myślisz o zagranicznych podróżach? Pomyśl o szczepieniach

Certyfikowane Centrum Medycyny Podróży dla Dzieci i Dorosłych z Gabinetem Szczepień powstało z myślą o osobach, które wyjeżdżają w strefę zagrożenia chorobami tropikalnymi oraz dla osób wyjeżdżających w inne strefy klimatyczne.

Stale wzrastająca liczba turystów wyjeżdżających w subtropikalne rejony świata zwiększa ryzyko zachorowania na groźne choroby rzadkie lub niewystępujące w Polsce.

Świadczenia w Centrum obejmują konsultacyjne porady udzielane przed wyjazdami i po powrotach. Kadrę Centrum uzupełniają lekarze medycyny rodzinnej posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie szczepień ochronnych, medycyny podróży i in. kwalifikujący do szczepień oraz pielęgniarki wykonujące szczepienia. Porady udzielane są zarówno dzieciom i osobom dorosłym.

Centrum Medycyny Podróży przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie:
– oferuje konsultacyjne porady specjalistyczne lekarza chorób zakaźnych, medycyny podróży i chorób tropikalnych;
– informuje, jakie szczepienia należy wykonać przed wyjazdem do danego obszaru świata: kwalifikuje do szczepień i szczepi przeciwko takim chorobom jak: wirusowe zapalenie wątroby typu A i B, dur brzuszny, zapalenie opon mózgowych i mózgu, żółta gorączka, cholera, wścieklizna, choroby wywołane pneumokokami i meningokokami i inne;
– kwalifikuje do innych szczepień ochronnych
– prowadzi profilaktykę przeciwbiegunkową i przeciwmalaryczną;
– udziela informacji na temat zasad bezpiecznego podróżowania z dzieckiem
– doradza, jakie leki ze sobą zabrać;
– doradza w sprawie występujących w rodzinie chorób przewlekłych i radzenia sobie z nimi podczas podróży.

Certyfikowane Centrum Medycyny Podróży dla Dzieci i Dorosłych z Gabinetem Szczepień mieści się przy Poradni Medycyny Rodzinnej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie (ul. Żołnierska 18a) – pokój nr 29 (parter pawilonu rehabilitacyjnego).

Szczegółowe informacje i rejestracja na wizyty w dni robocze w godz. 8.00-18.00 pod nr tel. 89 539 33 63 lub osobiście.

Godziny pracy:
poniedziałek godz. 14-15*
wtorek godz. 14-15*
czwartek godz. 14-15*
* Czas pracy Centrum może być wydłużony w zależności od liczby zarejestrowanych pacjentów.

Nie jest wymagane skierowanie. Świadczenie nie są refundowane przez NFZ. Odpłatność za świadczenia ustalana jest na podstawie obowiązującego cennika.

(wwim)