Na Warmii i Mazurach będzie nowe uzdrowisko

Podpisy pod aktem erekcyjnym związanym z budową kompleksu uzdrowiskowego w Lidzbarku Warmińskim złożyli marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin oraz Jacek Wiśniowski, burmistrz tego miasta.

Zakres projektu „Budowa infrastruktury uzdrowiskowej w Lidzbarku Warmińskim” przewiduje stworzenie publicznej infrastruktury uzdrowiskowej, która zwiększy atrakcyjność turystyczną zasobów dziedzictwa naturalnego regionu oraz gminy Lidzbark Warmiński.

W ramach inwestycji przewidziano budowę tężnię z budynkiem technicznym, drogi, toalety wolnostojące, wiatę śmietnikową, ciągi pieszo jezdne z miejscami postojowymi oraz plac zabaw wraz z wiatami rekreacyjnymi. Infrastruktura będzie miała walory infrastruktury turystyczno-zdrowotnej.

W związku z realizacją projektu wykonane zostaną następujące prace: promenada wraz z parkingiem, wjazd od strony północnej (ul. Leśna), wjazd od strony zachodniej („Droga 1” – z ulicy Żytniej), tężnia wraz z zagospodarowaniem terenu, budynek łazienek wolnostojących, wiata rekreacyjna, plac zabaw, urządzenia i wyposażenie parkowego wraz z urządzeniem zieleni wysokiej i niskiej oraz uzbrojenie terenu.

Pierwszy etap inwestycji to koszt blisko 16,5 mln zł, z czego około 11 mln zł to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020.

Kolejny etap inwestycji zaplanowany na lata 2021-2022 zakłada m.in. budowę budynku „Pawilonu zdrowia” z przeszkleniami, oraz rewitalizację „Żabiego Stawu” wraz z wykonaniem drewnianego obejścia w formie kładki.

Dzięki przeprowadzonym pracom powstaną tereny inwestycyjne z przeznaczeniem pod zabudowę usługowa, lecznictwa uzdrowiskowego i ochrony zdrowia oraz zabudowę sanatoryjną i turystyczną o łącznej powierzchni wynoszącej ok 10,24 ha.

Obecnie jedynym uzdrowiskiem na Warmii i Mazury jest Gołdap.

(wwim)