Na Warmii i Mazurach budujemy oraz modernizujemy lokalne drogi

28 umów na kwotę ponad 32 mln zł w ramach działania „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” PROW 2014-2020 zostało podpisanych w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” dostępny limit środków dla województwa warmińsko-mazurskiego wynosi ok. 134,6 mln zł.

W ramach pierwszego naboru, który zakończył się w 2016 roku, zawarto 182 umowy. Dzięki temu zostało przebudowanych 181 km dróg gminnych, 106 km dróg powiatowych oraz 13 km dróg wewnętrznych.

Po rozstrzygniętych przetargach łączna kwota oszczędności przekroczyła obecnie 31,5 mln zł. Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje budowę lub modernizację dróg lokalnych i związanych z nimi urządzeń. O dofinansowanie ubiegać się mogły gminy, związki międzygminne, powiaty oraz związki powiatów.

W wyniku ogłoszonego naboru do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego wpłynęły 92 wnioski na łączną kwotę wynoszącą 108 mln zł (42 wnioski uzyskały pozytywną ocenę i odpowiednią liczbę punktów)

Na liście informującej o kolejności przysługiwania pomocy w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” znalazło się ostatecznie 40 inwestycji na kwotę ok. 44,6 mln zł. W pierwszej kolejności zostało zawartych 28 umów na kwotę ponad 32 mln zł, natomiast 12 pozostałych przedsięwzięć umieszczono na liście rezerwowej.

W najbliższym czasie będą przebudowane lokalne drogi w powiatach: oleckim i piskim oraz w gminach: Jeziorany, Reszel, Piecki, Nowe Miasto Lubawskie, Gietrzwałd, Jonkowo, Biała Piska, Świątki, Miłakowo, Miłomłyn, Małdyty, Iłowo-Osada, Lidzbark, Grunwald, Kurzętnik, Mrągowo, Kętrzyn, Ruciane-Nida, Purda, Korsze, Iława, Giżycko, Kruklanki, Pozezdrze, Kowale Oleckie, Rozogi.

Lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy

(wwim)