Na Warmii i Mazurach kontynuujemy tradycje kulturowe

Ruszyły zgłoszenia do przeglądu i koncertu podczas Międzynarodowego Jarmarku Folkloru, który odbędzie się w pierwszy weekend sierpnia w Węgorzewie.

Swój kunszt śpiewaczy, taneczny, muzyczny zaprezentują wykonawcy z całej Polski oraz Białorusi, Litwy, Rosji i Ukrainy.

Prezentacja folkloru i kontynuacja tradycji kulturowych grup etnicznych i narodowościowych zamieszkujących obecnie województwo warmińsko-mazurskie.

Przeglądzie mogą uczestniczyć: zespoły śpiewacze bez towarzyszenia instrumentalnego, kapele ludowe, których skład i repertuar winien być zgodny z tradycyjnymi wzorami danego regionu; bez udziału solistów/śpiewaków, soliści/śpiewacy bez równoczesnego towarzyszenia instrumentalnego, soliści/instrumentaliści grający na tradycyjnych instrumentach, dzieci i młodzież prezentujące tradycje instrumentalne i wokalne bezpośrednio przejęte od swoich mistrzów.

Wyróżniający się wykonawcy z województwa warmińsko-mazurskiego uzyskają promocję na Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą w roku 2020.

Podczas Jarmarku odbędą się również pokazy rzemiosł tradycyjnych, warsztaty rękodzielnicze oraz zajęcia plastyczne na stoiskach edukacyjnych. Zaplanowano ponadto konkurs na „Najlepsze prace prezentowane na stoisku”. Założeniem konkursu jest mobilizacja uczestników do wrażliwości i dbałości w przestrzeganiu kanonów etnograficznych (prace zgodne z tradycją charakterystyczną dla poszczególnych regionów etnograficznych pod względem formy, wzornictwa, użytych materiałów) oraz wyglądu stoiska

Organizatorami wydarzenie są Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie oraz Stowarzyszenie Twórców Ludowych oddział Warmińsko-Mazurski.

Honorowy patronat nad imprezą objął marszałek województwa warmińsko-mazurskiego – Gustaw Marek Brzezin.

WIĘCEJ INFORMACJI

(wwim)