Na Warmii i Mazurach promujemy najlepsze przedsiębiorstwa

Ruszył nabór w konkursie „Żagle Warmii i Mazur” (edycja 2019), który organizowany jest przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego. Udział w przedsięwzięciu jest bezpłatny.

Głównym celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promocja najlepszych przedsiębiorstw, produktów, usług i projektów promocyjnych w województwie warmińsko-mazurskim.

Zgłoszenia można przesyłać w trzech kategoriach:
1. Kategoria POS WaMaBoss – promocja postaw społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, które mogą stać się przykładem dobrych praktyk oraz wzorem i modelem postępowania dla innych przedsiębiorstw. Przeprowadzana jest w następujących podkategoriach:
a) Mikro Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie.
b) Małe Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie.
c) Średnie Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie.

Kategoria Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur – jej celem jest wyłonienie najlepszych produktów i usług konsumpcyjnych z regionu Warmii i Mazur oraz ich promocja na rynku regionalnym, krajowym i za granicą. W tej kategorii przyznawana jest także Nagroda Publiczności. Przeprowadzana jest w podkategoriach:
a) produkt,
b) produkt lokalny,
c) usługa.

Kategoria Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości – jej celem jest uhonorowanie Warmińsko-Mazurską Nagrodą Jakości, ustanowioną przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego w 2000 r., organizacji wdrażających filozofię Zarządzania przez Jakość (Total Quality Management – TQM) oraz upowszechnianie tej filozofii w województwie warmińsko-mazurskim. Konkurs w kategorii „Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości” jest regionalną edycją Konkursu Polskiej Nagrody Jakości. Przeprowadzana jest w podkategoriach:
a) Mikro i małe organizacje produkcyjne i usługowe.
b) Organizacje produkcyjne i usługowe.
c) Organizacje publiczne.
d) Organizacje edukacyjne.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Wnioski można przesyłać drogą pocztową na adres: Departament Koordynacji Promocji: 10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17 tel. (89) 512 51 70 oraz drogą elektroniczną w formie skanu na adres: biuropromocji@warmia.mazury.pl

POBIERZ DOKUMENTY

(wwim)