Warmia i Mazury

Na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert o zlecenie w 2020 r. przez samorząd województwa, ze środków PFRON, zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej „organizacjami pozarządowymi”, prowadzące działalność statutową w zakresie rehabilitacji
zawodowej i/lub społecznej osób niepełnosprawnych.

Zadania wybrane do realizacji mogą być wykonywane przez organizacje pozarządowe w ramach działalności odpłatnej lub nieodpłatnej pożytku publicznego.

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe w 2020 r. przeznaczono kwotę 200 tys. zł.

Oferty konkursowe należy składać poprzez generator ofert witkac.pl w terminie do 8 lipca 2020 r. (do godziny 15.30).

Informacji udzielają pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:
– Halina Zygnerska – kierownik Biura ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych (tel. 89 512 55 17),
– Przemysław Kulas – pracownik ww. Biura (tel. 89 512 55 21),
– Dorota Pyrczak – pracownik ww. Biura (tel. 89 512 55 50),
– Sylwia Rosińska – pracownik ww. Biura (tel. 89 512 55 18),
– Edyta Baczul – pracownik ww. Biura (tel. 89 512 55 10),
– Elżbieta Nosarzewska – pracownik ww. Biura (tel. 89 512 55 19)

ZOBACZ WIĘCEJ

(wwim)

 

error: Nie kopiuj!!!