Nabór do konkursu dotacyjnego „Niepodległa” 2019

Biuro Programu „Niepodległa” rozpoczęło nabór wniosków na dofinansowanie w 2019 roku wydarzeń takich jak np. festiwale, koncerty, rekonstrukcje, wystawy, warsztaty, które nawiązują do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości. Wioski można składać do 26 marca.

Celem strategicznym programu jest szerokie włączanie mieszkańców Polski w świętowanie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.

Rodzaje kwalifikujących się zadań:

Festiwale, koncerty, spektakle

Rekonstrukcje historyczne

Wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych

Projekty animacyjno-edukacyjne, oparte na interakcji i współdziałaniu, np.: warsztaty, gry terenowe, questy, konkursy

Wystawy wraz z katalogami

Beneficjentami mogą być organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury.

Nabór do konkursu „Niepodległa 2019” trwa do 26 marca 2019 r. do godziny 15:59. Można ubiegać się o dofinansowanie w wysokości od 10 tys. do 100 tys. złotych.

Wnioski o przyznanie dofinansowania można składać poprzez formularz dostępny na platformie Witkac.pl.

(rowop)