Nabór do Programów MKiDN na 2020 rok

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór do trzydziestu jeden Programów na 2020 rok. W ramach programów rozpatrywane są wyłącznie wnioski złożone w formie elektronicznej w systemie EBOI w terminie do 29 listopada 2019 roku.

Linki do ogłoszeń i dokumentacji konkursowych poszczególnych Programów MKiDN 2020 poniżej:

Muzyka

Muzyczny ślad

Teatr i Taniec

Sztuki wizualne

Film

Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży

Narodowa Kolekcja Sztuki Współczesnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zamówienia kompozytorskie

Literatura

Promocja czytelnictwa

Czasopisma

Partnerstwo dla książki

Edukacja artystyczna

Edukacja kulturalna

Ochrona zabytków

Wspieranie działań muzealnych

Kultura ludowa i tradycyjna

Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Ochrona zabytków archeologicznych

Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą

Badanie polskich strat wojennych

Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju

Groby i cmentarze wojenne w kraju

Infrastruktura kultury

Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

Infrastruktura domów kultury

Kultura Dostępna

Promocja kultury polskiej za granicą

Kultura cyfrowa

Rozwój sektorów kreatywnych

Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Jedną z kategorii podmiotów uprawnionych do składania wniosków w ramach konkursów są organizacje pozarządowe, jak również kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.

(rowop)