Nabór do programu Pajacyk – Wakacje 2019

Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie dożywiania w okresie wakacji letnich 2019 r. w ramach programu Pajacyk. O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się organizacje prowadzące placówki wsparcia dziennego w rozumieniu Ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Nabór wniosków do 30 kwietnia.

Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania w terminie do 30 kwietnia wniosków na dofinansowanie dożywiania w okresie wakacji letnich 2019 w ramach programu Pajacyk.

O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się organizacje prowadzące placówki wsparcia dziennego w rozumieniu Ustawy z dn. 9 czerwca 2011r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Podstawą uzyskania przez Organizację dofinansowania z programu Pajacyk jest poprawnie wypełniony formularz wniosku, który należy złożyć w formie elektronicznej poprzez formularz zamieszczony na stronie programu https://www.pajacyk.pl/nabor/zgloszenia

Więcej informacji na temat naboru oraz Regulamin można znaleźć tu: http://www.pajacyk.pl/nabor/

W sprawach związanych z prawidłowym wypełnianiem wniosków można kontaktować się telefonicznie z Magdaleną Szymczak, Koordynatorką Programu Dożywiania w Polsce pod nr telefonu (56) 65 21 368 lub droga mailową pajacyk@pah.org.pl

Uwaga: Wypełnienie wniosku i przesłanie go do Polskiej Akcji Humanitarnej nie gwarantuje otrzymania dofinansowania. Pełna lista organizacji zakwalifikowanych do programu zostanie opublikowana na stronie internetowej programu 30 maja 2019 roku. Fundacja kontaktuje się z organizacjami, które spełniły kryteria wymagane do zakwalifikowania się do dożywiania wakacyjnego drogą telefoniczną lub mailową.

(rowop)