Nabór elektroniczny do klas pierwszych

W powiecie ostródzkim już po raz kolejny będzie przeprowadzony nabór elektroniczny uczniów do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Adres strony, na której uczeń będzie mógł uzyskać informację o szkołach to: https://nabor.pcss.pl/ostroda

Nabór elektroniczny to znaczne ułatwienie dla uczniów i ich rodziców w kwestii wyboru szkoły. Pozwala na przeprowadzenie szczegółowej analizy oferty przedstawianej przez szkoły, porównanie regulaminów rekrutacji do poszczególnych szkół. Pozwala też szczegółowo przeanalizować szanse dostania się do poszczególnych klas w wybranych przez ucznia trzech szkołach. Równocześnie system pozwala na zmianę dokonywanych już wyborów w okresie składania podań. (…).

Do pobrania:

Informator zawierający ofertę edukacyjną dla uczniów kończących gimnazjum i szkołę podstawową
Harmonogram naboru dla gimnazjalisty
Harmonogram naboru dla ósmoklasisty

(Powiat Ostródzki)