Nabór kandydatów na członków Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił nabór kandydatów na członków Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Zgłoszenia przyjmowane są do 8 lipca 2019 roku w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie.

Do zakresu działania Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych należy:
1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
b) realizacji praw osób niepełnosprawnych;
2) opiniowanie projektów wojewódzkich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
3) ocena realizacji programów;
4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez sejmik województwa pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Zgłoszenia, po jednym kandydacie (wraz z załączoną opinią) mogą dokonywać organizacje pozarządowe i fundacje działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, Wojewoda Warmińsko-Mazurski oraz jednostki samorządu terytorialnego (powiaty i gminy).

Kandydatury należy zgłaszać w terminie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłoszenia o naborze. Ogłoszenie ukazało się 24 czerwca w Dz.Urz. Województwa pod poz. 3156 (pełen tekst ogłoszenia dostępny tutaj: http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/#/legalact/2019/3156/)

(rowop)