AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Nabór realizatorów wykonywania zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Burmistrz Morąga ogłasza nabór na realizatorów wykonywania zadań w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

Zadanie będące przedmiotem Konkursu Ofert:
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.
Cele szczegółowe zadania:
1) Realizowanie programów z zakresu profilaktyki uzależnień w tym programów adresowanych do tzw. „grup ryzyka”, m. in.: realizacja programów interwencyjnych na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin z problemem alkoholowym:
A. Programów socjoterapeutycznych
B. Rekomendowanych programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i dla rodziców:
1. Poziom III Program Modelowy.
• Program Fantastyczne Możliwości
2. Poziom II Dobra Praktyka
• Szkoła dla Rodziców i Wychowawców
• Program Archipelag Skarbów
• Program Wzmacniania Rodziny
• Program wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci nielubianych
przez rówieśników z powodu zachowań antyspołecznych
• Program Spójrz Inaczej (dla klas I-III)
• Program Trzy koła
• Program Unplugged
• Program Tutoring szkolny
3. Poziom I Program Obiecujący
• Program Przeciwdziałania Młodzieżowej Patologii Społecznej
• Program Domowych Detektywów
• Środowiskowa profilaktyka uzależnień
• FreD goes net
• Program Przyjaciele Zippiego
• Program profilaktyczno wychowawczy EPSILON
• Wspomaganie rozwoju psychospołecznego dzieci nieśmiałych
• Debata
• Program Spójrz Inaczej (dla klas IV-VI)
• Program ARS, czyli jak dbać o miłość

 • Program Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej
  C. programy zawierające elementy terapii
  D. programów alternatywnych z uwzględnieniem zajęć profilaktyczno –
  sportowych
  E. programów nowoczesnej profilaktyki zintegrowanej z zastosowaniem
  skutecznych strategii profilaktycznych oraz rozwiązań nowatorskich
  • Program Busola – na morzu uczuć i emocji
  • Program Busola – podróż w bezpieczny świat
  F. świadczenie usług w zakresie wykonywania zadań streetworkera
  G. świadczenie usług w zakresie pomocy psychologicznej dla dzieci, młodzieży i
  osób dorosłych w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 03.09.2021 r. do godziny
15:00.

Więcej informacji:

(red./UM Morąg)

 

error: Nie kopiuj!!!