Nabór wniosków na realizację w 2019 r. Programu „KLUB”

Minister Sportu i Turystyki ogłosiło nabór wniosków na realizację w 2019 r., Programu „KLUB” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Kwota do rozdysponowania w naborze: 40 mln zł.
Wnioski należy składać do dnia 15 marca 2019 r.
Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi nie później niż do dnia 15 maja 2019 r.
Ewentualne pytania w zakresie Programu „KLUB” należy kierować do pracowników Departamentu Sportu dla Wszystkich dostępnych pod nr tel.

(22) 24 43 188,

(22) 24 47 348,

(22) 24 43 289,

(22) 24 47 350,

(22) 24 43 214,

(22) 24 47 319,

(22) 24 47 358,

(22) 24 43 165.

Dla ułatwienia aplikowania załączono przykładowo wypełniony wniosek (w dwóch wariantach dofinansowania) oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Program KLUB 2019 tekst jednolity zgodnie z decyzją nr 56 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 13 listopada br. (pdf, 554.82 KB) 14.11.2018 08:52

Decyzja nr 56 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 13 listopada 2018 r (pdf, 141.74 KB) 14.11.2018 08:52

Decyzja nr 55 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 listopada 2018 r. – Program „Klub” na rok 2019 (pdf, 669.59 KB) 09.11.2018 16:00

Ogólne zasady wypełniania wniosku w Programie KLUB 2019 (pdf, 234.81 KB) 09.11.2018 16:00

Najczęściej zadawane pytania (pdf, 270.59 KB) 09.11.2018 16:00

Przykładowy wniosek na 10 000 zł (pdf, 70.55 KB) 09.11.2018 16:00

Przykładowy wniosek na 15 000 zł (pdf, 73.96 KB) 09.11.2018 16:00

(red./msit)