Nagroda Samorządu Województwa za kształtowanie postaw ekologicznych

Do 31 marca 2019 r. na adres Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie można zgłaszać kandydatów do przyznania Nagrody im. prof. Janiny Wengris.

Celem konkursu jest kształtowanie postaw ekologicznych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego oraz promowanie zachowań służących ochronie środowiska naturalnego.

Nagroda im. prof. Janiny Wengris jest przyznawana za wyjątkową działalność techniczną, organizacyjną, publicystyczną. W tym roku zostanie przyznana w dwóch kategoriach: osobno dla osób fizycznych i osobno dla podmiotów zbiorowych, których działalność jest ściśle związana z kształtowaniem postaw ekologicznych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. W związku z tym w konkursie mogą wziąć udział (zostać zgłoszone/nominowane do nagrody):

1) osoby fizyczne,

2) podmioty zbiorowe:

– stowarzyszenia,

– fundacje,

– organizacje społeczne,

– spółki osobowe,

– spółki kapitałowe,

– osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej

– jednostki sektora finansów publicznych.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać koła i oddziały stowarzyszeń naukowo-technicznych, stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne, spółki (osobowe lub kapitałowe), jednostki sektora finansów publicznych, jak również osoby fizyczne.

Zgłoszenia należy przesyłać do Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn) na formularzu stanowiącym załącznik do Regulaminu Konkursu (uwaga: link otwiera się w tym samym oknie).

(rowop)